Info 2020/2021. õppeaastaks sätestatud täiendavate nõuete kohta

banner-shadow2 

  • Haigustunnustega laps (ka töötaja) kooli ei tule.
  • Kui koolis ilmneb mingi terviseprobleem, laseb õpilane kooli õel oma tervist kontrollida või pöördub klassijuhataja poole.
  • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
  • Lapsevanem siseneb kooliruumidesse, kui ta on selles eelnevalt koolijuhtkonnaga või õpetajaga kokku leppinud. Kooli valvelauas on vastav registreerimisleht ja koolitöötajal on õigus küsida külaliselt, kas kokkusaamise aeg on eelnevalt kokkulepitud ja registreeritud.
  • Palume autojuhtidel arvestada kehtiva liikluskorraldusega koolimaja juures.
  • Koolimaja tagumine uks on mõeldud eelkõige tehnoloogiatundidesse minekuks ja sealt tulekuks.
  • Ilusa ilma korral võib õpilane vahetundide ajal kooli ette õue minna.
  • 5.– 9. klassi õpilaste kehalise kasvatuse tundi liikumise kord on muutunud ja seda tutvustab koolis aineõpetaja.
  • Kord nädalas on 5. – 9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
  • Kool ei aktsepteeri õppeperioodil perega puhkuse eesmärgil reisimist.