Hoolekogu liikmed

Tarmo Pikner, esimees – vanemate esindaja

Anne Pruul – õppenõukogu esindaja

Raivo Peeters – koolipidaja esindaja

Aune Alle – vanemate esindaja 

Kristi Hints – vanemate esindaja

Kaisa Nõmm – vanemate esindaja

Katrin Sagur – vanemate ja vilistlaste esindaja

Karolin Kask – õpilaste esindaja