Hoolekogu liikmed

Tarmo Pikner, esimees – vanemate esindaja

Anne Pruul – õppenõukogu esindaja

Margus Lindmäe – vanemate ja kooli toetava organisatsiooni esindaja

Tambet Kikas – volikogu esindaja, vanemate esindaja

Vaido Sau – vanemate esindaja

Kristi Hints – vanemate esindaja

Tiia Leppik – linnavalitsuse esindaja

Stella Stepanov – õpilaste esindaja

Grete Milpak – õpilaste esindaja