Vastuvõtt 2018/19. õppeaasta 1. klassidesse.

Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel avatakse Kuressaare Vanalinna Koolis 2018/2019. õppeaastal kaks esimest klassi.

1. klassi vastuvõtu lõplikuks vormistamiseks tuleb lapsevanemal, kelle laps on Saaremaa Vallavalitsuse määruse alusel arvatud Kuressaare Vanalinna Kooli, esitada vormikohane avaldus etteantud blanketil, tervisekaart, koolivalmiduskaart ja 1 foto õpilaspileti jaoks.
Kõik kooli registreerunud lapsed, kes ei ole läbinud Vanalinna kooli eelkooli, kutsutakse maikuus kooli tutvumaks tulevaste koolikaaslaste ja õpetajatega.
Täpne sellekohane teade saadetakse lapsevanema meilile.