Kooli missioon, visioon ja väärtused

Missioon

  • õigete väärtushinnangutega õpi- ja teotahteliste noorte kujundamine;
  • kodanikutunde kasvatamine;
  • kodu ja perekonna väärtustamine;
  • teadmiste omandamine ja nende rakendamine elus;
  • eetilise, salliva ja lugupidava inimese kujundamine.

 

Visioon

Kuressaare Vanalinna Kool on head ja mitmekülgset põhiharidust andev kool, kus prioriteetideks on õpilase individuaalsus ja  kvaliteetne haridus.

 

 Väärtused

Koolil on oma koolieetika, mis põhineb aususel ja austusel.

 

Väärtused toetavad jätkusuutlikku loodust ja inimväärikust toetavat elustiili.

Väärtused  
Austus Austame end ja austame kaaslasi!
Koostöö Kõik on olulised! Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel!
Areng Peame lugu õppimisest ja innovatsioonist ehk uuendustest!
Töökus Teeme tööd ja näeme vaeva, siis tuleb ka edu!
Hoolivus Märkame ja tegutseme! Märkame ja aitame!
Teadmised ja loovus Õpime, saame targaks – ja kõik on võimalik!
Tervis ja turvalisus Sportides hoiame keha terve ja vaimu virge!