Kooli majanduspersonal

Marika Varendi  –  sekretär    +372 45 38 688    marika@vanalinna.edu.ee

Saima Kiil  – majandusjuhataja   +372 45 38 245   saima@vanalinna.edu.ee

Lea Reinmaa  –   raamatukoguhoidja   +372 45 38 681   lea@vanalinna.edu.ee

Eve Kuusk  – riietehoidja

Jaanus Hiie  –  remonditööline

Margit Alder   –  koristaja

Häli Niit  – spordiväljaku hooldaja

Maria Stepanova  –  koristaja

Marje Ool – koristaja

Jaan Kaunissaar – majahoidja

Kersti Kokk – spordisaali koristaja