Loovtöö

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.

Loovtöö temaatika pakub välja kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased.

Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Alates 1. septembrist 2013. a on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.


 

Loovtöö korraldusliku poole ja vormistusjuhendi leiad vasakulolevast menüüst või klikkides allolevatele linkdele:

Loovtöö korraldus ja aruanne

Vormistusjuhend