Lapsevanemale

1. klasside vastuvõtt 2020/21

Prinditav voldik I klassi tulijale

——————————————-

Kooli vastvõtmise kord

Õpilaspileti väljaandmise kord

——————————————-

Avaldus kooli astumiseks

Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks

Avaldus õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks

*täidetud avaldused saata digitaalselt allkirjastatuna kooli sekretärile aadressil: marika@vanalinna.edu.ee
või tuua prinditud kujul kooli.

 Lisainfo tel: 45 38 688