Õpilasesindus

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilasomavalitsus loodi 30.septembril 1999. aastal (toimus esimene protokollitud koosolek).
Põhikiri kinnitati kooli direktori Sulev Soodla poolt 20. märtsil 2001. KVK ÕOV oli Saaremaa Õpilasomavalitsuste Liidu (29.03.2001) asutajaliige ja on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.

Õpilasomavalitsus muutus õpilasesinduseks. Uue õpilasesinduse põhikirja kiitis heaks kooli hoolekogu esimees Einar Riim ja kinnitas direktor Sulev Soodla 7. aprillil 2005. Põhikirja uued muudatused kinnitas direktor 14. detsembril 2009. Uus õpilasesinduse põhimäärus kinnitati 1. oktoobril 2011.

2021/2022 õppeaasta õpilasesinduse read veel täienevad.

Hea 5.-9.kl õpilane! Oled väga oodatud meiega toreda tiimiga liituma!

Hetkel on õpilasesinduses järgmised õpilased:

 • Karoli Harjus 9.a kl
 • Eveli Lätt 9.a
 • Loona-Maria Blank 9.a
 • Hanno Kull 9.a
 • Kätri Kruusement 9.b
 • Sebastian Blank 7.b
 • Mia-Liisa Ivanov 6.b
 • Roxanna Melissa Nelis 6.b
 •  
 •  
 • Õpilasesinduse iganädalased koosolekud neljapäeviti 9.45-9.59 huvijuhi kabinetis.
 • Kui õpilasel on soov õpilasesindusega liituda, siis oled oodatud meie koosolekule.
 • Ettepanekute ja probleemide korral kirjuta meile: opilasesindus@vanalinna.edu.ee

Vajadusel tehakse pikemaid koosolekuid kokkuleppel liikmetega.

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilasesinduse presidendid on olnud:

 • 1999/2000 Anni Jasmin
 • 2000/2001 Anni Jasmin ja presidendi kohusetäitja Annika Maripuu
 • 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004 Kristi Kruuser
 • 2004/2005 Kristen Kannik
 • 2005/2006 Grete Põldemaa
 • 2006/2007 Stella Kivilo
 • 2007/2008 Mairo Tänav
 • 2008/2009 Ann Tarkin
 • 2009/2010 Ingeborg Virveste
 • 2011/2012 Ott Pukk
 • 2012/2013 Hanna Aksalu
 • 2013/2014 Maria Vera Pšenitsnaja
 • 2014/2015 Rene Henri Rand
 • 2015/2016 Liilia Salong
 • 2016/2017 Stella Stepanov
 • 2017/2018; 2018/2019 Karolin Kask
 • 2019/2020; 2020/2021 Karoli Harjus