Hoolekogu liikmed

Katrin Sagur – esimees, vilistlaste esindaja

Kristi Hints – aseesimees, vanemate esindaja

Liis Madisson – sekretär, vanemate esindaja

Tarmo Pikner, – vanemate esindaja

Eneli Matt – vanemate esindaja

Aune Alle – vanemate esindaja 

Maria Lember – vanemate esindaja

Taavi Lillepärg – vanemate esindaja

Anne Pruul – õppenõukogu esindaja

Urmas Treiel – koolipidaja esindaja

Karoli Harjus – õpilaste esindaja

Emeli Pikner – õpilaste esindaja