Hoolekogu liikmed

Katrin Sagur – esimees, vilistlaste esindaja

Liis Madisson – sekretär, vanemate esindaja

Elen Sink – vanemate esindaja

Eneli Matt – vanemate esindaja

Aune Alle – vanemate esindaja 

Annikki Aruväli – vanemate esindaja

Maria Lember – vanemate esindaja

Helena Ramst – vanemate esindaja

Anne Pruul – õppenõukogu esindaja

Urmas Treiel – koolipidaja esindaja

Karoli Harjus – õpilaste esindaja