shadow

 Koolielu uudised

banner-shadow450

Õppetöö korraldus märtsis

Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 1. märtsist kehtivad üldharidusele uued piirangud.

  • Kooli on oodatud vaid 1.- 4. klassi õpilased, kes on seejuures ka terved! Kui oled haige, siis jää koju!
  • 5.- 9. klassi õpilastele toimub distantsõpe vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele.
  • 5.- 9 kl õpilased võivad koolis viibida ainult erijuhtudel, kui nad
    • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
    • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
    • sooritavad praktilist õpet, teste või osalevad olümpiaadidel.
  • Vajadusest õpilane kooli kutsuda, teatab õpetaja lapsevanemale.

Jälgige õpetajate ja klassijuhatajate juhiseid eKoolis!

Kui peaksite koolimajja tulema, siis alates 12. eluaastast tuleb kõigil õpilastel ja töötajatel kanda kooli ruumides maski ning järgida ja täita kõiki isiklikke hügieeninõudeid!

Distantsõppega  seotud dokumendid on leitavad kooli kodulehelt kooli korralduslike dokumentide alt.

Päevakava distantsõppe ajal:

https://vanalinna.edu.ee/wp-content/uploads/2020/12/Distantsope_paevakava.pdf

 

Olge ja püsige terved!

Tõnu Erin
direktor

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisu tervitus ja Eesti Vabariigi 103. aastapäeva veebiaktus

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisu tervitus Kuressaare Vanalinna Kooli õpilastele ja õpetajatele Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul https://youtu.be/WeNZgHVRjT4

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva veebiaktus https://youtu.be/PGCzF-yUpX0

Laule esitasid: Cristiin Sepp 1.a, Rosanna Ränk 1.a, Riko Rehi 1.a, Elise Kesküla 1.a, Õie-Ann Tšernobrovkin 2.a, Kristiina Mägi 4.a, Agnes Metsmaa 4.a, Isabel Võhma 4.a, Nelerin Assin 3.b, Melany Marii Palts 3.b, Karolin Veetamm 3.b, Liisa Riismaa 2.b, Rasmus Tamm 2.b, Lisandra Tarkus 2.b, Nora-Liisa Viherpuu 7.a, Rebecca Lilian Nelis 7.a.

Viiulil mängis Lisette Lemba 9.a ja klaveril saatis ning lauljaid juhendas õpetaja Malle Veske.

Tehniline teostus Ragnar Reinaru ja Andre Leppik 8.a. Loovtöö juhendaja huvijuht Piret Seema.

Aitäh direktorile Tõnu Erinile ja nõuandjale õpetaja Marko Kajule.

Toredat vaheaega ja palju õnne meile kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul!

Klassid tähistasid vastlapäeva!

Üle mitme aasta sai taas tähistada tõelist vastlapäeva! Kuigi kooli staadion on ümbritsetud vallidega, kerkis lisaks staadioni keskele eelmisel nädalal huvijuhi eestvõttel suur liumägi. Mäge aitasid korrastada ja treppe ehitada 7.a klassi tüdrukud. Aitäh majandusjuhatajale Saima Kiilile traktori korraldamise eest ja tüdrukutele abi eest treppide valmistamisel!

Mägi kerkiski just selleks, et õpilased saaksid vastlapäeval tõelisi talverõõme nautida. 

Fotosid näed siit: https://www.flickr.com/photos/vanalinna/albums/72157718332402436/with/50955417941/

VAHEKOKKUVÕTE TOIMUNUD OLÜMPIAADIDEST

Maakondlik inglise keele olümpiaad 

14.11.2020

8. klass

Osalejad: 4. koht – Miia Saar (8.b), õp. T. Tõnus

               6.kohtKaroli Harjus (8.a), õp. T. Tõnus

               12. kohtHanno Kull (8.a), õp. T. Tõnus

Boris Jaagup Viin (8.a), õp. T. Käiro           

9. klass