shadow

Eelkool 2020 / 20201

TULE MEILE EELKOOLI!

KURESSAARE VANALINNA KOOLIS ALGAB EELKOOL LASTELE, KES LÄHEVAD KOOLI 2021. AASTA SÜGISEL.

Eesmärgid

 • Kooli ja õpikogemusega kohanemine.
 • Koostööoskuse ja iseseisvuse kujundamine.
 • Kooli ja õpetajate tutvustamine lastele ja
 • Lapse ja vanema kooliajaks ette valmistamine.
 • Vanemate abistamine ja nõustamine.

Õppepäevad toimuvad alates oktoobrikuust  teisipäeviti kell 17.00 – 18.15 järgmistel kuupäevadel:

 • 06. oktoober
 • 03. november
 • 12. jaanuar
 • 09. veebruar
 • 09. märts

 Samaaegselt on vanematel võimalus osaleda erinevatel huvitavatel loengutel.

Lapsele vajalikud töövahendid pinalisse kaasa panemiseks on järgmised

 • harilik pliiats
 • värvipliiatsid
 • kustukumm

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud.

Igal õppepäeval toimub lastele kaks erinevat tundi, vanematele kaks erinevat loengut.

Laste tunnid sisaldavad nuputamist, arvutamist, kirjutamist, lugemist, jutustamist, võistlusmänge, joonistamist, arvutitundi,  näitlemisoskust, looduse tundmist ja laulmist.

Registreerimine eelkooli toimub 16. septembrist 2. oktoobrini.

Registreeruda saab:

Osalustasu (kõigi kokkusaamiste peale kokku) 10 eurot palun kanda vallavalitsuse arveldusarvele
märksõnaga “KVK EELKOOL“:  

EE851010602007390004 SEB Pank AS
EE362200221068434358 Swedbank AS
EE871700017000767815 Luminor Bank AS

 

Kohtumiseni eelkoolis!

Info 2020/2021. õppeaastaks sätestatud täiendavate nõuete kohta

Info 2020/2021. õppeaastaks sätestatud täiendavate nõuete kohta

 • Haigustunnustega laps (ka töötaja) kooli ei tule.
 • Kui koolis ilmneb mingi terviseprobleem, laseb õpilane kooli õel oma tervist kontrollida või pöördub klassijuhataja poole.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Lapsevanem siseneb kooliruumidesse, kui ta on selles eelnevalt koolijuhtkonnaga või õpetajaga kokku leppinud. Kooli valvelauas on vastav registreerimisleht ja koolitöötajal on õigus küsida külaliselt, kas kokkusaamise aeg on eelnevalt kokkulepitud ja registreeritud.
 • Palume autojuhtidel arvestada kehtiva liikluskorraldusega koolimaja juures.
 • Koolimaja tagumine uks on mõeldud eelkõige tehnoloogiatundidesse minekuks ja sealt tulekuks.
 • Ilusa ilma korral võib õpilane vahetundide ajal kooli ette õue minna.
 • 5.– 9. klassi õpilaste kehalise kasvatuse tundi liikumise kord on muutunud ja seda tutvustab koolis aineõpetaja.
 • Kord nädalas on 5. – 9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
 • Kool ei aktsepteeri õppeperioodil perega puhkuse eesmärgil reisimist.
 • Haigustunnustega laps (ka töötaja) kooli ei tule.
 • Kui koolis ilmneb mingi terviseprobleem, laseb õpilane kooli õel oma tervist kontrollida või pöördub klassijuhataja poole.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Lapsevanem siseneb kooliruumidesse, kui ta on selles eelnevalt koolijuhtkonnaga või õpetajaga kokku leppinud. Kooli valvelauas on vastav registreerimisleht ja koolitöötajal on õigus küsida külaliselt, kas kokkusaamise aeg on eelnevalt kokkulepitud ja registreeritud.
 • Palume autojuhtidel arvestada kehtiva liikluskorraldusega koolimaja juures.
 • Koolimaja tagumine uks on mõeldud eelkõige tehnoloogiatundidesse minekuks ja sealt tulekuks.
 • Ilusa ilma korral võib õpilane vahetundide ajal kooli ette õue minna.
 • 5.– 9. klassi õpilaste kehalise kasvatuse tundi liikumise kord on muutunud ja seda tutvustab koolis aineõpetaja.
 • Kord nädalas on 5. – 9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
 • Kool ei aktsepteeri õppeperioodil perega puhkuse eesmärgil reisimist.

Õppeaasta algus 2020

Kooliaasta algab teisipäeval, 1. septembril 2020.

Fotosid näed: https://www.flickr.com/photos/132144789@N08/sets/

2.-9. kl aktuse 360° videolõiku näed siit: https://www.youtube.com/watch?v=yLRAt6Kmr1U&feature=youtu.be&ab_channel=%C3%9ClleKreos

Aktused:
1. ja 9. klassid kell 10.00 kooli saalis.
Seoses ruumi puudusega kooli saalis ja järgides ohutusnõudeid, palume koos 1. klassi astujaga osaleda aktusel mitte rohkem kui kahel saatjal.

2. – 9. klassid kell 12.00 koolimaja ees (vihma korral kooli võimlas).