shadow

Kaitsemaski kandmine

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja järgida isikliku hügieeni ja vähendada lähikontaktide hulka.

Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi.

Koolis maski kandmine pole kohustuslik aga ka mitte keelatud.

Õpilased, kes soovivad maski kanda, peavad selle ise kaasa võtma.

Kui lapsevanemad tulevad kooli õpetajaga kohtuma omal soovil ning soovivad kanda maski, peavad nad selle ise kaasa võtma.

Kooli külalised, keda kool on kooli kutsunud, saavad soovi korral maski koolist.

—-

Direktor
Tõnu Erin

Direktori teadaanne- hajutatud õppe lõpetamine

Hea koolipere.

Kuna kuri viirus ei ole Saaremaal võimust võtnud ja ka kogu Eestis on haigestumus juhtude arv 100 tuhande elaniku kohta languses, siis muudame veidi ka oma töökorraldust koolis tavapärasemaks. Peale koolivaheaega, alates 26. oktoobrist ei jätka me enam hajutatud õppekorraldusega. Mis tähendab et kõik õpilased saavad iga päev osaleda harjumuspärases kontaktõppes koolis oma klassis koos õpetajaga.

See ei tähenda aga seda, et peaksime loobuma valvsusest ja enese hügieeninõuetest (kätepesust ja desinfitseerimisest), distantsi hoidmisest ja liigsetest kontaktidest. Vältida tuleb ikka rahvarohkeid kogunemisi ja reisimist riskipiirkondadesse. Jätkuvalt püsime haigena kodus!

Olge ja püsige terved!

Lugupidamisega
Tõnu Erin  
Direktor

Eelkool 2020 / 20201

TULE MEILE EELKOOLI!

KURESSAARE VANALINNA KOOLIS ALGAB EELKOOL LASTELE, KES LÄHEVAD KOOLI 2021. AASTA SÜGISEL.

Eesmärgid

 • Kooli ja õpikogemusega kohanemine.
 • Koostööoskuse ja iseseisvuse kujundamine.
 • Kooli ja õpetajate tutvustamine lastele ja
 • Lapse ja vanema kooliajaks ette valmistamine.
 • Vanemate abistamine ja nõustamine.

Õppepäevad toimuvad alates oktoobrikuust  teisipäeviti kell 17.00 – 18.15 järgmistel kuupäevadel:

 • 06. oktoober
 • 03. november
 • 12. jaanuar
 • 09. veebruar
 • 09. märts

 Samaaegselt on vanematel võimalus osaleda erinevatel huvitavatel loengutel.

Lapsele vajalikud töövahendid pinalisse kaasa panemiseks on järgmised

 • harilik pliiats
 • värvipliiatsid
 • kustukumm

Kaasa palume võtta vahetusjalanõud.

Igal õppepäeval toimub lastele kaks erinevat tundi, vanematele kaks erinevat loengut.

Laste tunnid sisaldavad nuputamist, arvutamist, kirjutamist, lugemist, jutustamist, võistlusmänge, joonistamist, arvutitundi,  näitlemisoskust, looduse tundmist ja laulmist.

Registreerimine eelkooli toimub 16. septembrist 2. oktoobrini.

Registreeruda saab:

Osalustasu (kõigi kokkusaamiste peale kokku) 10 eurot palun kanda vallavalitsuse arveldusarvele
märksõnaga “KVK EELKOOL“:  

EE851010602007390004 SEB Pank AS
EE362200221068434358 Swedbank AS
EE871700017000767815 Luminor Bank AS

 

Kohtumiseni eelkoolis!

Info 2020/2021. õppeaastaks sätestatud täiendavate nõuete kohta

Info 2020/2021. õppeaastaks sätestatud täiendavate nõuete kohta

 • Haigustunnustega laps (ka töötaja) kooli ei tule.
 • Kui koolis ilmneb mingi terviseprobleem, laseb õpilane kooli õel oma tervist kontrollida või pöördub klassijuhataja poole.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Lapsevanem siseneb kooliruumidesse, kui ta on selles eelnevalt koolijuhtkonnaga või õpetajaga kokku leppinud. Kooli valvelauas on vastav registreerimisleht ja koolitöötajal on õigus küsida külaliselt, kas kokkusaamise aeg on eelnevalt kokkulepitud ja registreeritud.
 • Palume autojuhtidel arvestada kehtiva liikluskorraldusega koolimaja juures.
 • Koolimaja tagumine uks on mõeldud eelkõige tehnoloogiatundidesse minekuks ja sealt tulekuks.
 • Ilusa ilma korral võib õpilane vahetundide ajal kooli ette õue minna.
 • 5.– 9. klassi õpilaste kehalise kasvatuse tundi liikumise kord on muutunud ja seda tutvustab koolis aineõpetaja.
 • Kord nädalas on 5. – 9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
 • Kool ei aktsepteeri õppeperioodil perega puhkuse eesmärgil reisimist.
 • Haigustunnustega laps (ka töötaja) kooli ei tule.
 • Kui koolis ilmneb mingi terviseprobleem, laseb õpilane kooli õel oma tervist kontrollida või pöördub klassijuhataja poole.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Lapsevanem siseneb kooliruumidesse, kui ta on selles eelnevalt koolijuhtkonnaga või õpetajaga kokku leppinud. Kooli valvelauas on vastav registreerimisleht ja koolitöötajal on õigus küsida külaliselt, kas kokkusaamise aeg on eelnevalt kokkulepitud ja registreeritud.
 • Palume autojuhtidel arvestada kehtiva liikluskorraldusega koolimaja juures.
 • Koolimaja tagumine uks on mõeldud eelkõige tehnoloogiatundidesse minekuks ja sealt tulekuks.
 • Ilusa ilma korral võib õpilane vahetundide ajal kooli ette õue minna.
 • 5.– 9. klassi õpilaste kehalise kasvatuse tundi liikumise kord on muutunud ja seda tutvustab koolis aineõpetaja.
 • Kord nädalas on 5. – 9. klassi õpilastel jooksva graafiku alusel üks päev distantsõpet. Sel päeval toimub koolitöö kodus sama päeva tunniplaani alusel.
 • Kool ei aktsepteeri õppeperioodil perega puhkuse eesmärgil reisimist.