Huviringid

Tere hea õpilane ja lapsevanem!

2019/2020 õppeaastal tegutsevad Vanalinna koolis järgmised huviringid:

 • Algklasside spordiring (algklassid ja 4.-5. klasside tüdrukud, juhendaja Kadi Tänav (Tänak))
 • Üldkehaline ettevalmistus ja sportmängud 4.-6.kl (juhendaja Edgar Haavik)
 • Kodutütarde ring 4.-9.kl (juhendaja Tiia Kütt)
 • Loodusring 7.-9.kl (juhendajad Ülle Kreos,  Madli Varik)
 • Nuputajate ring 4.-6.kl (juhendaja Külli Põldma)
 • Programmeerimine algajatele 3.-4.kl (juh Ülle Pihelpuu)
 • Rahvatantsu ring 2.-3. kl (juhendajad Girta Tang, Eldin Lember)
 • Solistid 1.-2.kl (juhendaja Ene Grass)
 • Solistid 3.-7. kl (juhendaja Ene Grass)
 • Tütarlaste võimlemine, avatud rühm “Safiir” 1.-5. kl (tasuline rühm, juhendaja Tiiu Haavik)
 • Tütarlaste võimlemine, valikrühm “Graatsia” 5.-8. kl (juhendaja Tiiu Haavik)
 • Tugiõpilaste ring TORE 5.-9. kl (juhendaja Piret Seema)
 • Vanalinna kooli hommikuring 1.-3. kl (juhendajad Tuuli Käiro, Aimi Kirsch, Tiia Kütt, Piret Seema)
 • Robootika 4.-8. kl (juhendaja Andrus Naulainen)
 • Jalgrattakursus I (algas 27.01.2020) Vanalinna kooli 3.a ja 4.b – kes eelmisel aastal lube ei saanud. (juhendaja Anne Nelis)
 • Jalgrattakursus II (algas 27.01.2020) Vanalinna kooli 3.a kl (juhendaja Anne Nelis)
 • Jalgrattakursus III (alates märs 2020) Vanalinna kooli 3.b ja 4.a – kes eelmisel aastal lube ei saanud (juhendaja Anne Nelis)
 • Jalgrattakursus IV (alates märts 2020) Vanalinna kooli 3.b kl (juhendaja Anne Nelis)

Koostöös Saaremaa seikuspark Hallikiviga:

 • Projektiring Matka-ja seiklusring KVK 7. kl (juhendaja Riina Voog, toimub Hallikivi seikluspargis)

 Koostöös kooliga tegutseb veel:

Täpsemat infot (toimumise päevad, kellaajad jne) leiate Saaremaa valla huvihariduse registrist:

https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/?teema=ringivalik&h=14&target_oppea=7

Ringi registreerimine:

 • Kooli huviringi võib lapse sisse kanda nii lapsevanem kui juhendaja.
 • Kui koolis tegutsevasse huviringi kannab õpilase sisse juhendaja, siis lapsevanemal on kohustus registri kaudu laps liikmeks kinnitada.
 • Registrisse sisenemiseks on vaja omada ID kaarti ja ID kaardi lugejat või mobiil ID.
 • Kui lapsevanem teeb läbi registri avalduse ja soovib lapse valitud huviringi panna, saab juhendaja teate e-maile ja kinnitab õpilase huviringi.
 • Elektrooniliste vahendite  puudumisel on võimalik laps ringi registreerida kirjalikult kooli huvijuht Piret Seema või Saaremaa valla registrispetsialisti Helen Vainula juures.

https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/?teema=ringivalik&h=14&target_oppea=7