Kooli korralduslikud dokumendid


Kooli arengukava 2022-2024

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2022-24

Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas

Eriolukorrast tingitud erisused
  kooli õppekavas

Distantsõppe päevakava

Kodukorra lisa

Üldsätted

Põhimäärus

• Kodukord

Töökorralduse_reeglid

Kuressaare Vanalinna Kooli tunnustamise kord

Õppekava

Õppekava üldosa

Üldosa lisad
Lisa 1. Loovtöö aruanne
Lisa 3. Õpetaja töökava

• Kooli õppekava muutmine

Õppenõukogu toimumise ajad 2021/22
  • 20.09.2022
  • 24.11.2022
  • 09.03.2023
  • 09.06.2023
  • 15.06.2023
Kuressaare Vanalinna Kooli üle teostab  järelevalvet (PGS § 55 p 2):
Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.