Kooli korralduslikud dokumendid


Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas 2020/2021 õppeaastal

Eriolukorrast tingitud erisused
  kooli õppekavas

Distantsõppe päevakava

Kodukorra lisa

Üldsätted

Põhimäärus

• Kodukord

Töökorralduse_reeglid

Kuressaare Vanalinna Kooli tunnustamise kord

Kooli arengukava eelnõu ja lisad (2017/2018 – 2020/2021)

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018 – 2020/2021 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava eelnõu 2017-2020

Kooli arengukava

Arengukava kinnituse määrus

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2013/2014 – 2016/2017 (2020)

Õppekava

Õppekava üldosa

Üldosa lisad
Lisa 1. Loovtöö aruanne
Lisa 3. Õpetaja töökava

• Kooli õppekava muutmine

Õppenõukogu toimumise ajad 2020/21
  • 26.11.2020
  • 11.03.2021
  • 10.06.2021
  • 15.06.2021
  • 30.08.2021
Kuressaare Vanalinna Kooli üle teostab  järelevalvet (PGS § 55 p 2):
Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.