Kooli korralduslikud dokumendid


Üldsätted

Põhimäärus

• Kodukord

Töökorralduse_reeglid

Kuressaare Vanalinna Kooli tunnustamise kord

Kooli arengukava eelnõu ja lisad (2017/2018 – 2020/2021)

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018 – 2020/2021 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava eelnõu 2017-2020

Kooli arengukava

Arengukava kinnituse määrus

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2013/2014 – 2016/2017 (2020)

Õppekava

Õppekava üldosa

Üldosa lisad
Lisa 1. Loovtöö aruanne
Lisa 2. Tugisüsteemid ja -meetmed KVK-s.
Lisa 3. Õpetaja töökava

• Kooli õppekava muutmine

Õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018
  • 19.10.2017
  • 21.12.2017
  • 22.03.2018
  • 07.06.2018
  • 18.06.2018
  • 28.08.2018
Kuressaare Vanalinna Kooli üle teostab  järelevalvet (PGS § 55 p 2):
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
tel.  735 0109

Lääne piirkonna ekspert: Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, parje.ylavere@hm.ee, tel 7350167; 53464448