shadow

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilased osalevad neljas eTwinningu projektis, kolm neist on rahvusvahelised.

7-ndad klassid osalevad projektis „Travelling in European countries“. Selle projekti eesmärk on teha virtuaalsed reisid erinevatesse Euroopa riikidesse. Selles projektis osalevad õpilased Portugalist Kreekast, Poolast ja Türgist. Õpilased on koostanud videod, et tutvustada projektipartneritele oma kodukohta, oleme tähistanud rahvusvahelist inimõiguste päeva, õpilased on märkinud enda elukoha kaardile, nad on ennast tutvustanud ja suhelnud aktiivselt foorumis. Käimas on logokonkurss, kus hääletatakse projektile logo (logod on kas joonistatud või koostatud mõnes arvutiprogrammis). Õpilased on õppinud mängides tundma Euroopa ja maailma riike. Praegu on käsil jõulukaartide koostamine enda projektipartneritele. Uuel aastal alustame tööd rahvusvahelistes rühmades, kus iga rühm planeerib turismireisi mingisse Euroopa riiki, koostab reisi eelarve, kaardi vaatamisväärsustega ja esitluse või video, et ka teistele tutvustada reisi sihtkohta. Kevadel on plaanis teha ka videokonverents, kus õpilased tutvustavad oma tööd teistele.

Projekti päevik: https://twinspace.etwinning.net/122506

Esimeselt virtuaalselt Koolivikkerilt Vanalinna koolile II koht!

Neljapäeval, 26. novembril toimus Saare maakonna koolide võistlusmäng Koolivikker 2020, mis olude sunnil viidi läbi virtuaalselt ja oli seega üks väga põnev ja uutmoodi tegemine. Korraldaja oli Saaremaa Ühisgümnaasium.

Koolivikker koosneb kahest osast, mälumängust ja kunsti voorust, mis toimuvad üheaegselt, aga kus iga voor annab eraldi punkte ja lõpptulemus selgub punktide summana. Võistlusel osales 11 kooli ning korraldaja kool ei võistle. Kuna kokkuvõtte tegemine võttis veidi aega, siis selgusid tulemused just täna ja meie kooli võistkond saavutas väga tubli II koha! 

Mälumängus saavutati 4.-5. koht. Võistkonda kuulusid: Tõnu Lindmets 5.a, Alicia Peegel 6.b, Mathias Songisepp 7.b, Hanno Kull 8.a, Piret Pärn 9.b. Võistkonna koostaja ja pöidlahoidja oli huvijuht Piret Seema.

 5.-6. klasside kunsti arvestuses saavutasid II-III koha Helena Metsmaa ja Mari-Ann Lipu 6.b klassist ning 7.-9. klasside arvestuses said Marissa Kaarin Kaasik ja Miia Saar 8.b klassist 4. koha. Aitäh õpilaste juhendajale kunstiõpetajale Ene Pidmannile.

Suur tänu õpilastele kooli esindamise eest ja palju, palju õnne!

Kadride rahvastepalli tulemused

Reedel, 27. novembril oli koolis taas väga sportlik päev. Võimlas võtsid rahvastepallis mõõtu 2. – 9. klasside tüdrukute ehk kadride võistkonnad. Välja selgitati vanusegruppide parimad võistkonnad ja kooli parim tüdrukute võistkond. Pall on ümmargune ja juhtus nii mõndagi, aga tulemused said järgmised.

2.-3. kl arvestuses: I koht – 3.a, II koht – 3.b, III koht – 2.b, IV koht – 2.a

4.-5. kl arvestuses: I koht – 5.b, II koht – 5.a, III koht – 4.a, IV koht – 4.b

6.-7. kl arvestuses: I koht – 6.b, II koht – 7.a, III koht – 7.b, IV koht – 6.a

8.- 9. klasside arvestuses I koht ehk kooli parim võistkond – 9.a, II koht – 8.b, III koht – 8.a, IV koht – 9.b.

Fotol 9.a võistkond, kes oli platsil arvuliselt küll vähemuses, aga suutis koguda rohkem punkte.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/vanalinna/albums/72157717129006123

Kiitus kõigile osalejatele ja õnnitlused võitjatele!

Aitäh korraldajatele õpetajatele Tiiu ja Edgar Haavikule!

Kadripäeval koolis…

Kolmapäeval, 25. novembril ehk kadripäeval kepsles koolis ringi nii kadrisid kui ka marte ja palju muid toredaid kostümeeritud tegelasi. Kooli saalis toimusid eraldi väikesed lõbusad karnevalid 3. klassidele, 2. klassidele ja 1. klassidele. Huvijuht rääkis kadri-ja mardipäeva kommetest, lauldi, mõistatati viguriga mõistatusi, sooviti edaspidisteks tegemisteks õnne ning maiustati.

Kuna sel päeval tähistati üle Eesti noorsootöönädala  raames (23.-29.11) ka tantsupäeva, siis tantsisime minikarnevalidel kohe mitmeid erinevaid tantse. Rahvalikest tantsudest oli laste lemmikuks Kägara ning teiseks lemmikuks üle-eestilise tantsuaktsiooni raames Märt Agu loodud üheminutiline tantsukava, Liis Lemsalu värske loo “Halb või hea” järgi.

Fotosid vaata siit: https://www.flickr.com/photos/vanalinna/albums/72157717117215503

Aitäh kõigile vahvatele kadridele, martidele ja muudele tegelastele! Aitäh lastevanematele toredate kostüümide eest!