shadow

Teadusbuss Vanalinna koolis

Kolmapäeval 14. detsembril toimus Vanalinna koolis Teadusteatri etteaste 9. klassidele. Seda viisid läbi Tartu Ülikooli Keemia, füüsika ja materjaliteaduse teaduskonna tudengid.

Huvitavad katsed ja vahetu suhtlemine õpilastega oli huvitav ja põnev. Meie õpilased said kiita keemiaalaste teadmiste poolest, sest oskasid kaasa rääkida nii mõnegi põneva katse osas. Ära märgiti keemiaõpetaja M. Variku tulemuslik töö.

Täname Teadusteatri Saaremaale toojat Oesel Studiumi tegevjuhti M. Meiust ja Tartu Ülikooli tudengeid!

Info edastas õppealajuhataja Anne Pruul

Maakonna inglise keele olümpiaad

  10. detsembril osales maakonna 6. – 9. klasside inglise keele olümpiaadil  14 Vanalinna kooli õpilast.

6. klass

Osalejad: 3. koht – Agnes Metsmaa (6.a), õp. T. Tõnus

               6. kohtHugo Vaba  (6.a), õp. T. Tõnus

6. klasse esindasid veel Elis Carolin Jööts ja Kene Pärje 6.b klassist, õp. V. Priske

7. klass

Osalejad:13. koht – Kevin Truu (7.a), õp. T. Tõnus

               14. -15. koht – Kertu Pärs (7.a), õp. T. Tõnus

7. klasse esindasid veel Marten Eerik Lipu (7.a), õp. T. Tõnus,

Roxanna Melissa Nelis (7.b), õp. T. Käiro, Loore Nuut (7.b), õp. V. Priske

8. klass

Osalejad: 5. – 6. koht  – Mari-Ann Lipu (8.b), õp. K. Ansel

8. klasse esindasid veel Sten Markus Pihlas (8.a) õp. T. Tõnus, 

Alicia Peegel (8.b), õp. K. Ansel, Liisbeth Kalm (8.b), õp. V. Priske

9. klass  –  9. klasse esindasid Rebecca Lilian Nelis ja Mia Marell Remmelg 9.a klassist, õp. T. Tõnus

Täname kõiki osalenud õpilasi ja juhendajaid õpetajaid.

 

TÜ Teaduskooli võistlus Salakeel

7. detsembril k.a. toimus TÜ Teaduskooli võistlus Salakeel.

Väga edukalt  lõpetas võistluse  9.a klassi õpilane Katerin Käspre, kes saavutas 613 osavõtja seas

15. koha.

Palju õnne Katerinile ja juhendajale õp. E. Küürale!

Toimus tegus luutsinalaat

Neljapäeval, 15. detsembril pidasime koolis maha ühe järjekordselt ägeda luutsinalaada. Aitäh laadal esinenud päkapikkudele (juhendaja Tiiu Haavik), kõigile tublidele müüjatele, kes olid meisterdanud, kudunud, heegeldanud, õmmelnud, pununud, kleepinud, küpsetanud ning suurele hulgale ostjatele! Te olite nii toredad!

https://www.facebook.com/kuressaarevanalinnakool

https://saartehaal.postimees.ee/7671561/vanalinna-kool-pidas-traditsioonilist-luutsinalaata

Tänulik korraldaja, huvijuht Piret Seema.