shadow

7.a klass osales aktiivselt keskkonnakampaanias “Küünlaümbriste jaht” 2022/2023

Keskkonnakampaania “Küünlaümbriste jaht” toimus 2022/2023 aastal juba seitsmendat korda. Üle Eesti osales kampaanias 386 gruppi ja 161 ükskikkogujat, kokku üle 10 tuhande inimese. Kokku koguti 1 234 658 teeküünlaümbrist. Kuressaare Vanalinna Koolist võtsid Kuusakoski poolt korraldatud kampaaniast osa ka 7.a klassi õpilased, kes õpetajate abiga kogusid kokku 5715 teeküünlaümbrist, mida oli täpselt 6 kilogrammi. Gruppide arvestuses võitis 7.a ainsana Saaremaalt lisauhinnana MySnack marjamaiused.

Täpsem kampaania info ja teised loosivõitjad on nähtavad: https://www.kuusakoski.com/et/estonia/uudised/2023/Kuunlaumbriste-jaht-loosivoitjad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kuunlajaht&fbclid=IwAR3UKCCrEITBmlWzdZtqR1c9dGMmTpzHpiNYQoN-hK-a8fyhZ9J5eGjw6tM

Info edastas õpetaja Tuuli Käiro.

Suur tänu 7.a klassijuhatajale Tuuli Käirole, kes õpilased ja kolleegid kampaaniasse kaasas!

Kiitus tegusale 7.a klassile!

Mälumängu III vooru tulemused

Kolmapäeval, 10. mail toimus kooli 5.-9. klasside mälumängu III voor. Osalesid 5.b, 7.a, 8.a, 8.b ja 9.a klasside võistkonnad.

Rohkem punkte kogusid:

I koht – Libe leib (8.b) Alicia Peegel, Lisandra Püüa, Rome Post (28p)

II koht – Sääsed (7.a) Merilin Veskis, Lovise Pärna, Kätriin Kivistik (25p)

III koht – Traktorid (8.a) Miia Maria Poopuu, Lisandra Kuusk, Ralf Liiva, Karel Mälk (24,5p)

Kiitus kõigile osalejatele!

Suur tänu küsimuste koostamise eest Reene Kanemägile, Madli Varikule ja Liisi Lõole.

 

Tõnu Lindmets saavutas suurepärase 4. ja Mari-Ann Lipu tubli 9. koha üleriigilisel viktoriinil “Siniroheline Maa”

Lõppenud on 2023. aasta veebipõhine bioloogiaalane viktoriin “Siniroheline Maa” 6.-9. klassi õpilastele.

Võistlus toimus kolmes voorus ajavahemikus 3.-23. aprill. Igas voorus anti õpilastele lahendada 15 ülesannet. Esimene voor keskendus taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlesid inimest ja teda ümbritsevat maailma. Ülesannete lahendamiseks oli igas voorus aega 40 minutit. Viktoriini korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool.

Paremusjärjestus toodi välja kolme vooru kokkuvõttes. Kõigist kolmest voorust võttis üle-eestiliselt osa 159 õpilast.

Meie kooli õpilane Tõnu Lindmets (7.a) saavutas 7. klasside arvestuses 4. ja üldarvestuses 7. koha!

Fotol Tõnu Lindmets

 

Mari-Ann Lipu (8.b) saavutas 8. klasside arvestuses 9. koha ja üldarvestuses 19. koha.

Õnnitleme Tõnut ja Mari-Anni suurepärase tulemuse eest!

Lisaks osalesid mõnes voorus veel Liisbeth Kalm (8.b), Sander Samlik (8.a) ja Sten Markus Pihlas (8.a).

Fotol Mari-Ann Lipu ja Liisbeth Kalm

 

Õpilasi suunas võistlema õpetaja Reene Kanemägi.

Info edastas Reene Kanemägi.

Kiitus viktoriinis osalejatele ja suur tänu õpetaja Reene Kanemägile!

Konkursil “Kuressaare Laululind 2023” saavutas Klaus Nellis III koha

Koolivaheajal, 28.-29. aprillil toimus Kuressaare Nooruse Kooli aulas linna noorte solistide konkurss “Kuressaare Laululind 2023″, kus osales kokku 93 lauljat vanuses 3 – 19 aastat.

Võisteldi kuues erinevas vanusegrupis. Väga hästi õnnestus konkursil osalemine Klaus Nellisel 2.a klassist, kes saavutas 8-10aastaste vanusegrupis III koha ja läheb edasi maakondlikule konkursile “Kevadümin 2023”, mis toimub 21. mail Kuressaare kultuurikeskuses. Lisaks tunnustas žürii eripreemiaga omaloomingulise laulu eest Eliisabet Usinat 4.b klassist.

Fotol Klaus Nellis

 

Vanalinna kooli esindasid koolisisese konkursi parimad: Maria Usin 1.a, Marii Raiesmaa 1.a, Nete Vaba 1.a, Klaus Nellis 2.a, Õie-Ann Tšernobrovkin 4.a, Eliisabeth Usin 4.b,  Ats Gregor Kasin 5.a, Mia-Nora Vislapuu 5.b, Kirke Sink 5.a, Õnne-Mari Viherpuu 5.b.

Palju õnne Klausile ja Eliisabetile!

Kiitus kõigile lauljatele ja nende pereliikmetele, kes lapsi konkursil toetasid!

Suur tänu õpilaste juhendajale õpetaja Malle Veskele!