Õpetame õppima

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfondi toel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

 

 


Meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

koostas  Kuressaare Vanalinna Kool „Koolipõhise koolimeeskonna õpiürituse“ elluviimiseks projekti „Õpetame õppima”.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on 4480 eurot

Projekti algus ja lõpp: 01.12.2017 – 15.05.2018.


Kuressaare Vanalinna Kooli koolipere õpetajate professionaalsus õpetamisel on kõrge, kuid nagu ka terves Eestis ei ole meilgi kombeks teha koostööd selliselt, et ühtse meeskonnana samas klassis õpetada. Samuti on puudu kaasaegse õpikäsituse rakendamiseks vajalikest pädevustest.

Õppijate haridusliku kaasamise (sh akadeemiliste, sotsiaalsete ja emotsionaalsete vajaduste) juures ei märka (või ei ole pädevust, või ei ole aega märgata) õpetaja sageli õpilaste individuaalseid vajadusi (õpioskusi ja -raskusi, andekust).

Projekti raames õpib koolipere tegema koostööd  ja omandab oskusi, et rakendada igapäevatöös kaasava hariduse põhimõtteid, selleks korraldame kaasaegse õpikäsitluse koolituse, külastame kahte kooli, kus uuendusi on juba rakendatud ning töötame välja konkreetsed mudelid, mis aitavad õpetajatel aineid omavahel lõimida. Õpetajad  õpivad, kuidas ära tunda, millised on nende õpilaste nõrkused ja tugevused ning  mis viitab õpioskuse puudumise probleemile. Õpiraskustega õpilastena käsitleme selle projekti raames õpilasi, kellel puudub õppimise oskus.

Projekti lõpuks on meeskonnal ühine arusaam vajalikest muudatustest ning valmisolek ühiselt edasi õppida, koostööd tehes muudatusi igapäevaselt rakendada.

Projekti väljundiks on õpiraskustega õpilaste arvu vähenemine õppeaasta lõpuks, ca 80-lt 10-le.


Projekti otsene  eesmärk on koolimeeskonna valmisolek kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja koolipere koostööks.

Õpetajad arvestavad õpiraskutega õpilastega ja kohandavad õppetöö nende eripära arvestades.


8. detsembri koolituspäeval läbitud teemad

I  Oskuste õppe ja õpetamise püramiidi tutvustus. (soovitavalt 1. ja 2. kooliaste, sobib vanuses 3.-12. a.)

II Emotsioonid ja aju, vastutuse õppe meetod ja viha regulatsioon. (1. – 3. kooliaste)

Koolitaja Angela Jakobson 

Viha

Angela_koolitusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Õpetajate õpiränne Viljandi koolidesse 27.04.18

Ühisseminar Viljandi Kesklinna Kooli koolimeeskonnaga

  • Viljandi Kesklinna Kooli kogemused kaasava hariduse elluviimiseks
  • Parimad praktikad meeskonna koostööks ja innustamiseks

Viljandi Jakobsoni Kooli külastamine asendus Viljandi Kultuuriakadeemia külastamisega.