“Naudi ja õpi tervislikult” (Enjoy and learn in a healthy way)

 

 

 


SA Archimedes eraldas Erasmus+ programmi Põhimeede 2, koolidevaheline strateegiline koostöö raames Kuressaare Vanalinna Koolile rahalise toetuse projekti  „Enjoy and learn in a healthy way“,  projekti number 2019-1-ES01-KA229-064232_2 elluviimiseks.

SA Archimedes eraldatud toetuse maksimaalne summa on 15 420,00 eurot.

Projekt kestab 12 kuud ja elluviimine toimub perioodil 1.09.2019 kuni 31.08.2020.


Projekt “Naudi ja õpi tervislikult” (Enjoy and learn in a healthy way) on Erasmus+ KA229 (2019-1-ES01-KA229-064232_2 ) projekt Eesti ja Hispaania vahel.

Projekti eesmärk on propageerida noorte seas tervislikke harjumusi nii toitumises kui ka vaba aja veetmisel. Meedia ja uute tehnoloogiliste seadmete mõju noorte igapäevaelule on suur, seetõttu peame selle mõjuga tegelema ja aitama neil võidelda stereotüüpide ja ebatervislike harjumustega, edendades õppe- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis panevad nad end igapäevaselt turvaliselt ja positiivselt tundma. Samal ajal tahame tugevdada euroopalikke väärtusi töötades koos teiste riikide inimestega ning suurendades õpilaste huvi teiste kultuuride tundmise vastu. Loodame, et projektis osalemine suurendab ka noorte õpimotivatsiooni.

Projekti päevikut saab jälgida:

https://twinspace.etwinning.net/94038/home

Projekti käigus viiakse osalevates koolides läbi mitmesuguseid tegevusi. Toimuvad loengud ja praktilised õppused, viime läbi väikesi uurimusi, suhtleme omavahel. Rahvusvahelised õpilaste meeskonnad teevad koostööd, et uurida erinevaid tervisega seotud tegevusi ja probleeme.

Meie projekti üks eesmärke on ka õpiränded – märtsi algul viibib 15 meie kooli õpilast ja kolm õpetajat Hispaanias, IES RIU TURIA koolis. Mai algul võtame oma koolis vastu 15 õpilast ja mõned õpetajad Hispaaniast!

Lõpptulemusena liidetakse seminaride ja läbiviidud tegevuste aruanded kogemust tutvustavasse ajakirja.