Vormistamine WPS Writer

Vormistamise nõuded:

 1. Vormistatakse töö A4-formaadis lehele. (Page Layout->Size- >A4)
 2. Lehe veerised: vasakul 2,5 cm, paremal 2cm, üleval ja all 2 cm. (Page Layout->Margins- >Custom Margins)
 3. Loo dokumendi ette 2 tühja lehte sissejuhatuse ja tiitellehe jaoks. (Insert->Breaks- >Page Break / Ctrl+Enter)
 4. Tekstikiri (kogu teksti markeerimine „Ctrl+a“)
  • Font: Stiil – Arial; suurus- 12.
  • Lõik (Paragraph): lõiguvahe(Spacing) enne uut lõiku 12pt, peale 0pt; reasamm 1,5.
 5. Põhipealkirjad märkida laadiga (Style) Heading 1. (Laadi peal parem klõps->Modify Style)
  • Font: Stiil – Arial; suurus- 16; tekst trükitähtedega (All caps); tekst mustas paksus kirjas.
  • Lõik (Paragraph): Lõiguvahe(Spacing) enne uut lõiku 12pt, peale 6pt; reasamm 1,5.
 6. Alapealkirjad märkida laadiga Heading 2.
  •  Font: Stiil – Arial; suurus- 14; tekst mustas paksus kirjas.
  • Lõik: Lõiguvahe enne uut lõiku 12pt, peale 6pt; reasamm 1,5.
 7. Nummerda (põhipealkirjad, alapealkirjad, …) pealkirjad.
  (Home->Numbering- >More Numbering->Outline Numbered-> ->Customize- >More )
 8. Seo 1. taseme pealkirja number Heading 1’ga ja 2. taseme pealkirja number Heading 2’ga.
    (Alguses valida Level 1 peakiri number-> Link level to style-> Heading 1 / sama tegevus Level 2 nummerdusega)
 9. Pealkirjade numbrite fondi vormistus määra vastavalt laadide vormistusele  – „Heading 1“ vastavalt punktile 5.
     ja „Heading 2“ punktile 6.
  (Home->Numbering- >More Numbering->Outline Numbered->Customize- >Font)
 10. Põhipealkirjad algavad uuelt lehelt vasakult poolt. (Insert->Breaks- >Page Break / Ctrl+Enter)
 11. Kasutatud allikad, kui on, on nummerdatud. (Home->Numbering)
 12. Eemalda nummerdus pealkirjade: „Sissejuhatus, Kokkuvõte, Kasutatud allikate loetelu“ ja „Lisad+lisade pealkirjade“ eest.
 13. Luua sisukord teisele lehele kasutades automaattabelit (References->Insert TOC)
  • Sisukorra vorming
  • Kirjuta sisukorra loendi ette pealkiri „Sisukord“, märgi see laadiga „Heading 1“ ning eemalda selle eest number.
   • Sisukorras oleva teksti vorming
    • Font: Stiil – Arial; suurus- 12.
    • Lõik (Paragraph): lõiguvahe (Spacing) enne uut lõiku 12pt, peale 0pt; reasamm 1,5.
 14. Luua tiitelleht esimesele lehele. (tiitellehe vormistamine)
 15. Lisa leheküljenumbrid töö alla keskele, välja arvatud tiitellehele.(Insert->Page number->Footer middle)
 16. Eemalda number esimeselt lehelt (Delete Page Number->To Current page)
 17. Määra, et teisel lehel algaks nummerdus number „2“’ga (Rebuild page number-> 2)