shadow

Osaleti taas Motivaarikal

Kolmapäeval, 30. septembril toimus Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis maakonna koolide õpilasesinduste õppepäev MOTIVAARIKAS 3. Sel korral anti oma panus Saare maakonna noorsootöö arengustrateegia 2015-2020 loomisele.

Vanalinna kooli esindasid õpilasesinduse liikmed: Karolin Kask 6.a, Grete Milpak 8.b, Stella Stepanov 8.b ja huvilised Kadi-Riin Kangur 8.b ning Karli Kastepõld 9.a.

Suur tänu kooli esindamise eest!

Ühiskonnaõpetuse tund tuntud poliitikutega

Reedel, 18. septembril toimus 8.-9. klassidele ühine ühiskonnaõpetuse tund, mille viisid läbi  Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Jüri Ratas. Tunnis käsitletavad teemad puudutasid Riigikogu liikmete igapäevast tööd meile kõigele tuntud suures saalis, kui ka erinevates komisjonides. Kuidas luuakse meie kõigi elu mõjutavaid seadusi ning millise tee need läbivad, enne kui seadused Vabariigi Presidendi poolt kinnitatud saavad. Tunnis said oma arvamuse välja öelda ka õpilased ning tekkis vahetu vestlus poliitikute ja õpilaste vahel. Käsitleti ka hetkel kõige kuumemaid sise- ja välispoliitilisi sündmusi.

Peale tundi toimus kohtumine kooli juhtkonna ja õpetajatega.