shadow

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilased osalevad neljas eTwinningu projektis, kolm neist on rahvusvahelised.

7-ndad klassid osalevad projektis „Travelling in European countries“. Selle projekti eesmärk on teha virtuaalsed reisid erinevatesse Euroopa riikidesse. Selles projektis osalevad õpilased Portugalist Kreekast, Poolast ja Türgist. Õpilased on koostanud videod, et tutvustada projektipartneritele oma kodukohta, oleme tähistanud rahvusvahelist inimõiguste päeva, õpilased on märkinud enda elukoha kaardile, nad on ennast tutvustanud ja suhelnud aktiivselt foorumis. Käimas on logokonkurss, kus hääletatakse projektile logo (logod on kas joonistatud või koostatud mõnes arvutiprogrammis). Õpilased on õppinud mängides tundma Euroopa ja maailma riike. Praegu on käsil jõulukaartide koostamine enda projektipartneritele. Uuel aastal alustame tööd rahvusvahelistes rühmades, kus iga rühm planeerib turismireisi mingisse Euroopa riiki, koostab reisi eelarve, kaardi vaatamisväärsustega ja esitluse või video, et ka teistele tutvustada reisi sihtkohta. Kevadel on plaanis teha ka videokonverents, kus õpilased tutvustavad oma tööd teistele.

Projekti päevik: https://twinspace.etwinning.net/122506

Õppetööst 14. – 18. detsembril

Head õpilased ja lapsevanemad!

Valitsuse korraldusest lähtuvalt oleme 14.-18. detsembril distantsõppel. Alates 21. detsembrist õppetööd enam ei toimu.

Distantsõppe korralduslikud dokumendid on leitavad järgneval lingil:

https://vanalinna.edu.ee/dokumendid/kooli-korralduslikud-dokumendid/

Vajalikud õppevahendid palume koju viia. Koolimaja on järgmisel nädalal asjaajamiseks avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00 – 13.00. Siis saab ka koolist vajalikke asju kätte.

Koolimajja tulles tuleb kanda maski ja järgida ohutusnõudeid.

Kui mõnes peres on veel probleeme arvutite varustatusega, siis palun pöörduda infojuht Marko Kaju poole marko@vanalinna.edu.ee

Õppetöös tekkinud raskuste puhul palun pöörduda otse aineõpetaja poole! Kui aineõpetaja ise kutsub õpilase tema abistamise eesmärgil kooli, siis teeb ta seda ainult vanema nõusolekul kõiki ohutusnõudeid järgides.

Huvitegevuseks ja sportimiseks on koolimaja suletud.

Uue info lisandumisel teavitame teid koheselt!

Olge terved ja hoidke end!

Lugupidamisega Tõnu Erin

Esimeselt virtuaalselt Koolivikkerilt Vanalinna koolile II koht!

Neljapäeval, 26. novembril toimus Saare maakonna koolide võistlusmäng Koolivikker 2020, mis olude sunnil viidi läbi virtuaalselt ja oli seega üks väga põnev ja uutmoodi tegemine. Korraldaja oli Saaremaa Ühisgümnaasium.

Koolivikker koosneb kahest osast, mälumängust ja kunsti voorust, mis toimuvad üheaegselt, aga kus iga voor annab eraldi punkte ja lõpptulemus selgub punktide summana. Võistlusel osales 11 kooli ning korraldaja kool ei võistle. Kuna kokkuvõtte tegemine võttis veidi aega, siis selgusid tulemused just täna ja meie kooli võistkond saavutas väga tubli II koha! 

Mälumängus saavutati 4.-5. koht. Võistkonda kuulusid: Tõnu Lindmets 5.a, Alicia Peegel 6.b, Mathias Songisepp 7.b, Hanno Kull 8.a, Piret Pärn 9.b. Võistkonna koostaja ja pöidlahoidja oli huvijuht Piret Seema.

 5.-6. klasside kunsti arvestuses saavutasid II-III koha Helena Metsmaa ja Mari-Ann Lipu 6.b klassist ning 7.-9. klasside arvestuses said Marissa Kaarin Kaasik ja Miia Saar 8.b klassist 4. koha. Aitäh õpilaste juhendajale kunstiõpetajale Ene Pidmannile.

Suur tänu õpilastele kooli esindamise eest ja palju, palju õnne!

Kadride rahvastepalli tulemused

Reedel, 27. novembril oli koolis taas väga sportlik päev. Võimlas võtsid rahvastepallis mõõtu 2. – 9. klasside tüdrukute ehk kadride võistkonnad. Välja selgitati vanusegruppide parimad võistkonnad ja kooli parim tüdrukute võistkond. Pall on ümmargune ja juhtus nii mõndagi, aga tulemused said järgmised.

2.-3. kl arvestuses: I koht – 3.a, II koht – 3.b, III koht – 2.b, IV koht – 2.a

4.-5. kl arvestuses: I koht – 5.b, II koht – 5.a, III koht – 4.a, IV koht – 4.b

6.-7. kl arvestuses: I koht – 6.b, II koht – 7.a, III koht – 7.b, IV koht – 6.a

8.- 9. klasside arvestuses I koht ehk kooli parim võistkond – 9.a, II koht – 8.b, III koht – 8.a, IV koht – 9.b.

Fotol 9.a võistkond, kes oli platsil arvuliselt küll vähemuses, aga suutis koguda rohkem punkte.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/vanalinna/albums/72157717129006123

Kiitus kõigile osalejatele ja õnnitlused võitjatele!

Aitäh korraldajatele õpetajatele Tiiu ja Edgar Haavikule!