shadow

Taas kooli!

Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 17. maist saame taas kõik kooli tulla.

Esmaspäevast alates võivad kõikide haridusastmete õppijad taas kooli tulla. Selleks, et õppetöö saaks toimuda võimalikult ohutult, tuleb kõikides haridusastmetes õppetööd korraldades silmas pidada üldisi tervisekaitse nõudeid ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi võimalikult ohutuks õppetöö korraldamiseks.

Kinni tuleb pidada kõigist ohutus- ja hügieeninõuetest – alates 12. eluaastast tuleb kõigil koolis viibijatel kanda maski, hoida ohutut vahet ja desinfitseerida käsi.  Võimaluse korral sagedasti tuulutada klassiruume. Kui on võimalik, siis on lubatud viibida vahetundide ajal kooli õuealal. Kooli territooriumilt lahkumine ilma loata on keelatud!

Hoiame ennast ja teiste tervist!

Lugupidamisega Tõnu Erin

Õppetööst 14. – 18. detsembril

Head õpilased ja lapsevanemad!

Valitsuse korraldusest lähtuvalt oleme 14.-18. detsembril distantsõppel. Alates 21. detsembrist õppetööd enam ei toimu.

Distantsõppe korralduslikud dokumendid on leitavad järgneval lingil:

https://vanalinna.edu.ee/dokumendid/kooli-korralduslikud-dokumendid/

Vajalikud õppevahendid palume koju viia. Koolimaja on järgmisel nädalal asjaajamiseks avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00 – 13.00. Siis saab ka koolist vajalikke asju kätte.

Koolimajja tulles tuleb kanda maski ja järgida ohutusnõudeid.

Kui mõnes peres on veel probleeme arvutite varustatusega, siis palun pöörduda infojuht Marko Kaju poole marko@vanalinna.edu.ee

Õppetöös tekkinud raskuste puhul palun pöörduda otse aineõpetaja poole! Kui aineõpetaja ise kutsub õpilase tema abistamise eesmärgil kooli, siis teeb ta seda ainult vanema nõusolekul kõiki ohutusnõudeid järgides.

Huvitegevuseks ja sportimiseks on koolimaja suletud.

Uue info lisandumisel teavitame teid koheselt!

Olge terved ja hoidke end!

Lugupidamisega Tõnu Erin

Garderoob ja riietus

Kooli kodukorda on täiendatud ja uuest õppeaastast kehtivad riietusele mõned uued reeglid!

Väljavõte Kuressaare Vanalinna Kooli kodukorrast.

Garderoob ja riietus

  1. Õpilane kannab koolis vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid on hügieenilised, jala- ja põrandasõbralikud. Kehalise kasvatuse tunnis kannavad õpilased võimla jaoks sobivaid jalanõusid. Kehalise kasvatuse tundide riietega ei käida teistes õppetundides.
  2. Kool on ametiasutus. Õpilased hoolitsevad oma välimuse eest, on puhtad, kannavad etiketinõudmistest lähtuvalt eale ja aastaajale sobivat riietust. Jumestus ei ole silmatorkav. Riietuse juurde kasutatavad aksessuaarid on tagasihoidlikud ning ei ohusta õpilast ennast ega kaasõpilasi.

Koolis ei kanta:

  • Dressipükse (lubatud kehalise kasvatuse tunnis, trennis, sportlikel üritusel, matkadel jne).
  • Silmapaistvalt avara dekolteega ja väga lühikesi pluuse, kleite ning seelikuid.
  • Katkiseid teksaseid ja muid silmapaistvalt rebenenud riideid.
  • Peakatteid (k.a kapuutsi)
  1. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Muude isiklike asjade eest kool ei vastuta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ja kooli töötaja ise.
  2. Garderoobis viibib õpilane vaid kooli tulles ja koolist lahkudes.
  3. Pidulikel üritustel valib õpilane oma riietuse vastavalt ürituse eesmärgile ja etiketile. Soovitatavalt valge pluus ja tumedad püksid või seelik.

Kutsume Teid esmaspäeval, 30. novembril 2015, kuulama loengut, „Kas meie perel peabki nii raske olema?!“

Kutsume Teid esmaspäeval, 30. novembril 2015, kell 17.00 Saaremaa Rajaleidja keskusesse, Rootsi7 Kuressaare, kuulama loengut,

„Kas meie perel peabki nii raske olema?!“

Loeng on eelkõige lapsevanematele, väga oodatud on ka lastega töötavad spetsialistid.

Loeng annab ülevaate perekonna väljakutsetest erinevates eluetappides. Räägib sellest, miks on keeruline olla alati hea vanem ning kuidas vanemate omavahelised suhted on seotud laste toimetulekuga igapäevaelus. Samuti saab teada, millised on perede võimalused saada abi pereteraapiast. Kuidas see käib ja kust leida pereterapeuti.
Kuulajatel on  võimalus esitada küsimusi ja algatada mõttevahetusi. Lektor on paindlik kujundama esitlust kuulajate vajaduste järgi.

Lektor: pereterapeut Siivi Hansen

Osalejatele tasuta, vajalik eelregistreerimine hiljemalt 26.november e- kirjaga saima@saima.ee või Imbi.Jae@saare.maavalitsus.ee või telefonidel  50 63 490 ja 45 20 534