shadow

Taas kooli!

Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 17. maist saame taas kõik kooli tulla.

Esmaspäevast alates võivad kõikide haridusastmete õppijad taas kooli tulla. Selleks, et õppetöö saaks toimuda võimalikult ohutult, tuleb kõikides haridusastmetes õppetööd korraldades silmas pidada üldisi tervisekaitse nõudeid ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi võimalikult ohutuks õppetöö korraldamiseks.

Kinni tuleb pidada kõigist ohutus- ja hügieeninõuetest – alates 12. eluaastast tuleb kõigil koolis viibijatel kanda maski, hoida ohutut vahet ja desinfitseerida käsi.  Võimaluse korral sagedasti tuulutada klassiruume. Kui on võimalik, siis on lubatud viibida vahetundide ajal kooli õuealal. Kooli territooriumilt lahkumine ilma loata on keelatud!

Hoiame ennast ja teiste tervist!

Lugupidamisega Tõnu Erin