shadow

ÕPIOSKUSTE TALGUD

Oktoobrikuus osalesid Vanalinna kooli 6.a klassi õpilased piirkondlikul võistlusel Õpioskuste talgud.

Seekord toimus võistlus arvutipõhiselt oma koolis kompleksülesannete keskkonnas DESMOS.

Ülesanded koondusid piirkondliku koordinaatori kätte ning hiljem tehti kokkuvõte tulemustest. Võistlusel osales  üheksa kooli.

Meie kooli esindasid Adeele Arikas, Oskar Arula, Lovise Pärna, Tõnu Lindmets ja Marten Eerik Lipu, kes jagasid talgutel tubli tulemusena 4. -5. kohta.

Täname 6.a klassi õpilasi ja juhendajat õpetaja Ülle Pihelpuud!

VAHEKOKKUVÕTE OLÜMPIAADIDEST

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi  piirkonnavoor

05.02.2021

Osalejad: Lele Marleen Suurhaans (9.a)

                  Airi Saar (9.a)

Juhendaja õp. Ainar Õunpuu

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

09.02.2021

Osalejad: 8. Klass

6. k. – Kätri Kruusement (8.b)

7. k. – Karoli Harjus (8.a)

                9. klass

4.k. – Airi Saar (9.a) (kutsutud vabariiklikku vooru)

Juhendaja õp. Ü. Kreos

Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor

05.03.2021

Osaleja  1. k. Merit Vinkel (9.b)

Juhendaja õp. A. Noot

Täname osalejaid ja juhendajaid õpetajaid kooli eduka esindamise eest!

VAHEKOKKUVÕTE TOIMUNUD OLÜMPIAADIDEST

Maakondlik inglise keele olümpiaad 

14.11.2020

8. klass

Osalejad: 4. koht – Miia Saar (8.b), õp. T. Tõnus

               6.kohtKaroli Harjus (8.a), õp. T. Tõnus

               12. kohtHanno Kull (8.a), õp. T. Tõnus

Boris Jaagup Viin (8.a), õp. T. Käiro           

9. klass

AJALOO-OLÜMPIAADI LÕPPVOOR

XXVII ajaloo-olümpiaadi lõppvoorus saavutas 9.b klassi õpilane SANDRA JÄRMUT üleriigilise piirkonnavooru tulemuste põhjal 14. -16. koha 367 osaleja seas. Teemaks oli VABADUSSÕDA JA TARTU RAHU.

Õnnitleme ja täname Sandrat ning  tema juhendajat LUULE LAHE!