shadow

Kuulutame välja avaliku konkursi abiõpetaja leidmiseks

Tööülesanded

Abiõpetaja töö eesmärk on tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada tema iseseisvat toimetulekut olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete,  psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Hea, kui omad õpetaja kvalifikatsiooni ning eripedagoogilist kompetentsi tööks erituge vajavate õpilastega.
Kasuks tuleb ka eelnev töökogemus.

Omalt poolt pakume

Tööd sõbralikus meeskonnas.

Tööle asumise aeg on 01. septembril 2021.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 21. maiks
aadressile Pikk 31, 93812 Kuressaare või digiallkirjastatult e-posti aadressile direktor@vanalinna.edu.ee

Lisainfo: tel 45 38 684 või e-post anne@vanalinna.edu.ee

Vastuvõtt 2021/22. õppeaasta 1. klassidesse.

Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel avatakse Kuressaare Vanalinna Koolis 2021/2022. õppeaastal kaks esimest klassi.

1. klassi vastuvõtu lõplikuks vormistamiseks tuleb lapsevanemal, kelle laps on Saaremaa Vallavalitsuse määruse alusel arvatud Kuressaare Vanalinna Kooli,
esitada vormikohane avaldus etteantud blanketil, tervisekaart, koolivalmiduskaart ja 1 foto õpilaspileti jaoks.

Kõik kooli registreerunud lapsed, kes ei ole läbinud Vanalinna kooli eelkooli, kutsutakse maikuus kooli tutvumaks tulevaste koolikaaslaste ja õpetajatega.

Täpne sellekohane teade saadetakse lapsevanema meilile.

Dokumente saab tuua alates 3. maist 2021   kell 9:00 – 14:00 kooli sekretäri juurde (ruum 209)

 Kuressaare Vanalinna Koolile anti eTwinningu kooli 2021– 2022 märk.

eTwinningu kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning õpetajate meeskonna ja koolijuhtide koostööd. Meie koolis on esitvinnija ja selle virtuaalse kogukonna eestvedajaks õpetaja Ülle Kreos, kes on oma entusiasmi jaganud ka teistele õpetajatele ja loodetavasi nakatanud neid positiivse eTwinningu pisikuga.

Ülle eestvedamisel oleme jõudnud selles suures kogukonnas nende koolide hulka, keda on tunnustatud eTwinninu kooli märgiga.
2021-22 aasta märgi saajaid oli kokku 2935 ja Eestist sai selle tunnustuse osaliseks 7 kooli ja 2 lasteaeda.
Seekordsesse märgisaajate koolimeeskonda kuulusid meilt lisaks Ülle Kreosele veel Ülle Pihelpuu, Tiia Kütt, Tiiu Murd, Girta Tang, Ene Grass, Kairi Pihel, Maila Aaslaid ja Kadi Tänav(Tänak).
Tunnustusmärgi saame lisada oma kooli kodulehele ja oma uutes eTwinningu projektide materjalides saame uhkusega seda märki kasutada.

Suur tänu meie esitvinnijale ja teistele tarmukust ja tahtmist jätkata Ülle sisse käidud rada!

Lähemalt on võimalik tutvuda tunnustuse saanud koolidega, kasutades järgmist linki:

 https://www.etwinning.net/et/pub/newsroom/highlights/2021-2022-etwinning-school-la.htm

Suurima tänutunde ja uhkusega,
Tõnu Erin (ka tvinnija).

Kuulutame välja avaliku konkursi bioloogia-geograafia õpetaja leidmiseks

Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

Oled teretulnud meie kooli, kui
• oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,
• oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.

Kool pakub
• meeldivat töökeskkonda,
• toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,
• võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.

Tööle asumise aeg on 23. augustist 2021.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 10.05.2021
digiallkirjastatult aadressil direktor@vanalinna.edu.ee