shadow

Uus digiklaver ja kontsert „Õpilastelt õpilastele“

klaver5. aprillil toimus meie koolis uut digiklaverit tutvustav kontsert „Õpilastelt õpilastele“. Kontserdil osalesid I kooliastme õpilased.

Uuest klaverist olime pikalt unistanud, kuid selleks oli vaja raha koguda. Kooli eelarvesse see ei tahtnud kuidagi mahtuda. Uuendamist vajab koolimööbel ja täiendada on vaja õppevahendeid sh infotehnoloogia seadmed.

Otsustasime hakata klaveri jaoks ise raha koguma. Raha kogusime annetuste abil ja õnneloose korraldades. Saadud  tulu läks klaveri ostufondi. Esimese seemne sellesse fondi saime 2016. aasta detsembris koolis korraldatud Luutsina laadal. Toimus õnneloos, kus loositavateks kaupadeks olid  nii õpilaste kui õpetajate poolt annetatud esemed, raamatud jm . Samas said laadal müüjad annetada ka osa oma müügitulust.

Kahe aasta jooksul sai erinevate ürituste kaudu heategevuslikult