shadow

Vastuvõtt 2021/22. õppeaasta 1. klassidesse.

Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel avatakse Kuressaare Vanalinna Koolis 2021/2022. õppeaastal kaks esimest klassi.

1. klassi vastuvõtu lõplikuks vormistamiseks tuleb lapsevanemal, kelle laps on Saaremaa Vallavalitsuse määruse alusel arvatud Kuressaare Vanalinna Kooli,
esitada vormikohane avaldus etteantud blanketil, tervisekaart, koolivalmiduskaart ja 1 foto õpilaspileti jaoks.

Kõik kooli registreerunud lapsed, kes ei ole läbinud Vanalinna kooli eelkooli, kutsutakse maikuus kooli tutvumaks tulevaste koolikaaslaste ja õpetajatega.

Täpne sellekohane teade saadetakse lapsevanema meilile.

Dokumente saab tuua alates 3. maist 2021   kell 9:00 – 14:00 kooli sekretäri juurde (ruum 209)