shadow

Distantsõppe tehniline valmidus.

Kasutame täna uut distantsõppe vormi ja selleks tuleb meile appi tänapäeva tehnoloogia ehk arvutid ja internet. Minnes üle uuele õppekorraldusele, tuleb luua kõigile osapooltele ka vastavad tingimused ja varustada vajalike töövahenditega. Me ei saa eeldada, et need võimalused on kõigil olemas ja seetõttu uurisime tänu klassijuhatajatele välja, milline on olukord kodudes. Kas kõik õpilased saavad uues olukorras õppetöös osaleda, kas kõigil on vajalikud tingimused olemas või loodud. Selgus, et ei ole. Mõnes kodus ei olnud arvutit ega ka internetiühendust.

Juba kriisiaja alguses mõeldi ka sellele ja hakati abi otsima ning kohe leidus ka abipakkujaid. Oli neid, kes pakkus arvuteid laenuks ja ka neid, kes pakkusid arvuteid lastele (peredele) päriseks.

Õnneks on meie kooli õpilaste valmidus distantsõppeks olnud hea ja vaid mõnes üksikus peres oli abi vaja. Meile tuli appi oma kooli 3. lennu vilistlane Priit Hansen, kes jagas viiele perele päriseks üle kontrollitud ja tuunitud kasutatud arvutid. Omalt poolt lisasime klaviatuuri, hiire ja monitori. Suur tänu sulle Priit!

Kooliperele ja eriti põhikooli lõpuklassi õpilastele tuletan meelde, et õppetöös tuleb igal koolipäeval osaleda täie tõsidusega. Koolipäev on ikka päeva ennelõunasel ajal, sest siis on vaim virge ja õppimine sujub tulemuslikult, õpetajad jagavad ülesandeid ning selgitusi ikka kooliajal.

Jõudu ja tahtmist olla arukas ning olge terved!