shadow

Hea õpilane ja lapsevanem! Sul on võimalus kaasa aidata Saare maakonna noorsootöö arengustrateegia 2015-2020 loomisele.

Saare maakonna noorsootöö vajab uut hingamist ning seepärast kutsub töögrupp Teid kõiki panustama selle valdkonna arengusse.
Saare maakonna noorsootöö arengustrateegia 2015-2020 on Saaremaa arengustrateegiat toetav dokument, milles on põhjalikumalt välja toodud noorsootöö valdkond ning sisaldab laiapõhjalist kokkulepet noorsootöö prioriteetide osas.


Strateegilise dokumendi eesmärk on ühtlustada arusaamu sellest, millistena tahame näha tulevikus Saaremaa noorsugu ning noorsootööd ja kuidas selleni jõuda.
Noorte erinevatele vanusegruppidele, noorsootöötajatele ja lapsevanematele on välja töötatud küsimustikud, mida palume jagada ning vastuseid ootame kuni 23. septembrini 2015.
• 10-12 aastased
http://goo.gl/forms/fA1BRdEVDB

• 13- 17 aastased
http://goo.gl/forms/s0IvoOYNNn

• 18- 26 aastased
http://goo.gl/forms/fztMwiyT7R

• Lapsevanemad
http://goo.gl/forms/BAL2oOP6IZ

• Noortevaldkonna tegijad
http://goo.gl/forms/BMynY2eO9V