shadow

Direktori pöördumine

Seoses Saaremaa Vallavalitsuse otsusega on koolimaja koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks suletud 16.märtsist kuni 01. maini.
Õppetöö korraldatakse mittestatsionaarselt, täpsemaid juhiseid ja võimalusi õppetöö jätkamiseks edastavad aine- ja klassiõpetajad e-kooli kaudu.

Head õpilased!

Kuna oleme alates eilsest (12.03.2020) koolitöö korraldamisel uues olukorras, siis tuletan teile meelde, et koolitöö jätkub uutes tingimustes ja meil ei ole mitte koolivaheaeg.
Seega tegeleme igal koolipäeval õppetööga!
Jälgime e-koolis jagatavat infot ja täidame õpetajate poolt jagatud ülesandeid täies mahus!
Kui tekkib arusaamatusi või raskusi ülesandest arusaamisega, siis võtke õpetajaga ühendust ja paluge abi. Ärge andke kergelt alla ja ärge jätke töid tegemata!

Head lapsevanemad!

Palun jälgige oma laste tervislikku olukorda ja teavitage koheselt klassijuhatajat lapse haigestumisest.
Toetage oma lapse kodust õppimist ja jälgige, et ta ikka piisavalt panustaks iseseisvasse õppetöösse!
Olge terved ja jääge terveks!

Palume kõigil õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Samuti palume mitte osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Lugupidamisega Tõnu Erin
Kuressaare Vanalinna Kooli direktor

———————————————

Koroonaviiruse COVID-19 kohta on info kohta leitav terviseameti kodulehelt  –https://www.terviseamet.ee/

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised