shadow

Kuressaare Vanalinna Koolis tähistati põliskeelte aastat

2019. aasta viimane koolipäev, 20.detsember oli Vanalinna koolis tavapärasest erinev. Traditsiooniliste 45minutiliste õppetundide asemel oli koolitunni pikkuseks 20 minutit ja kõikide tundide sisu oli seotud meie oma saarte murdega.

Teemavalik oli inspireeritud lõppevast rahvusvahelisest põliskeelte aastast. Põliskeel on piirkonnas räägitud või räägitav esmane keel ja seda räägib põlisrahvas. Ehkki Baltimaade ainuke seadusega määratletud põliskeel on liivi keel, on eesti keelgi põline keel, millel on põlismurded. Kuna murre kipub meie keeletarvitusest taanduma, otsustasime seekord meelde tuletada meie oma kodukeelt. Igas tunnis võtsid õpilased mõõtu erinevate saarte murdega seotud ülesannete lahendamises, mille väljamõtlemisel tegid meie õpetajad tubli töö ära. Oleme väga tänulikud Saaremaa Muuseumi muuseumipedagoogile Jürje Koertile, kes meid lahkelt hea nõu ja mõne ülesandega toetas.

Erinevad põnevad ülesanded kogusime kausta, et neid ehk edaspidigi kasutada. Õpilased pidid kõvasti ajusid ragistama ning nutikamad (vanusegruppide üldarvestuse parimad võistkonnad) saavad vabariigi aastapäeval ka väikesed auhinnad.

Info edastas õpetaja Erina Küüra.

MURDEPÄEVA PARIMAD VÕISTKONNAD

Murdepäeva parimatest tegi kokkuvõtte huvijuht Piret Seema.

Suur tänu kõigile õpetajatele, kes ülesandeid koostasid ja töötube läbi viisid!