shadow

KVK arengukava 2017/2018 – 2020/2021 eelnõu

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018 – 2020/2021 eelnõu ja lisad leiate kooli korralduslike dokumentide alt.

Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 25. maini 2018