shadow

Õpilaste ühistransporditoetuse taotlemise info

Õpilaste ühistransporditoetust linnasisesel kommertsliiniveol võimaldatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavatele Kuressaare linna üldhariduskoolide ja Kuressaare Ametikoolis põhikooli baasil kutseharidust omandavale õpilasele õppeperioodil.

Toetuse taotlejal on vajalik esitada linnavalitsuse sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav sotsiaalosakonna kodulehel või linnavalitsuse sotsiaalosakonnas. Taotluse võib ka saata elektrooniliselt aadressile kerli.gutman@kuressaare.ee