shadow

PSÜHHOBUSS käis külas!

On saanud traditsiooniks, et maikuus toimub Vanalinna koolis kindlasti mõni põnev projektõppepäev. Sel korral kutsusime külla külalislektorid ning teistmoodi koolipäevad said teoks 26. ja 27. mail, kui külla tulid psühholoogiat õppivad tudengid Tallinnast ja Tartust. Kuulusid nad ühendusse PSÜHHOBUSS.

MTÜ PSÜHHOBUSS on loodud, et viia teaduslikku psühholoogiat nii koolidesse, kui ka erinevatesse asutustesse ning lisaks meelelahutusele annavad töötoad ja etendused ka praktilisi teadmisi mõtlemise, õppimise ja igapäeva olukordade mõtestamise kohta. Meie kool oli huvitatud “Tõhusa õppimise töötubadest” ja “Psühho-orienteerumisest”.

Läbi “Tõhusa õppimise töötoa” loengute said 7.-9. klasside õpilased kogunenud teadmistele kinnitust ning ka uut ja huvitavat infot. Töötoa tutvustuses on kirjutatud: “Iga inimene kasutab erinevaid õppimise meetodeid vastavalt oma eripäradele, teadmistele ja kogemustele. Ent paremate tulemuste saavutamiseks on oluline mõista, kuidas meie aju töötab, millised on erinevad efektiivsed õpistrateegiad ning kuidas valida enda jaoks sobivaimad.”

Töötoas viidi läbi ka erinevaid katseid, kus igaüks ise sai oma aju proovile panna, kui hästi tal jäävad meelde korraga antud erinevad sõnad või kuidas õnnestub mitme erineva ülesande korraga tegemine ehk “rööprähklemine” ja kuidas see mõjutab keskendumisvõimet. Loengus sai vastuseid järgmistele küsimustele: Mis on õpioskused? Kuidas õppida? Kuidas aju õpib ja loob seoseid? Kuidas õppida õppima? Kuidas efektiivselt õppida? Milliseid õppimise tehnikaid kasutada? Kuidas arendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet? Millised näevad välja õppimist soodustavad õppimisharjumused? Milline mõtteviis toetab õppimist? Kuidas osata reguleerida oma eluviisi (uni, toitumine, füüsiline aktiivsus)?  Kuidas osata toime tulla stressiga?  Eks iga osaleja saab veel ise tagantjärgi oma keskendumisoskustele ja õppimisviisidele läbi arvestuste ning eksamite tulemuste kinnitust, kas tema meetodid on vilja kandnud või tuleb neid oskuseid veel lihvida.

Järgmisel päeval said 1.-6. klasside võistkonnad oma teadmisi proovile panna psühho-orienteerumises. Tegutsemise piirkonnaks oli Kuressaare Titerand. Ilm oli küll väga vihmane ja tuuline, aga see ei heidutanud orienteeruma tulnud õpilasi. Toimus kolm orienteerumismängu. Esimeses mängus osalesid 3.-4. klassid, teises 1.-2. klassid ja kolmandas 5.-6. klassid. Nooremate klasside õpilastele olid saatjateks ja abilisteks 7. klasside tüdrukud.

Kõigis mängudes jagati õpilased üheteistkümnesse võistkonda ja läbida tuli 13 erinevat tegevuspunkti. Mängus tuli intensiivselt liikuda ning oli nii kergemaid kui ka keerulisemaid ülesandeid. Proovile sai panna lõhnataju, värvide nägemise ja järjestamise oskus, matemaatilised võimed, reageerimise kiirus, asjade äratundmine kompimise teel, nutikus jne. Kõige rohkem meeldisid õpilastele prillid, läbi mille nägi maailma tagurpidi ja samal ajal tuli visata palli võistkonna liikme kätest moodustatud korvi. Osalejatele orienteerumismäng ja teistmoodi ülesanded väga meeldisid ning PSÜHHOBUSSI projektõppepäev andis õpilastele kindlasti iseenda tajumises ja tundma õppimises uusi teadmisi ja oskusi.

Fotosid näed https://www.flickr.com/photos/vanalinna/albums/72177720299492915

Projekt “Psühhobuss tuleb külla” sai teoks tänu Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts MTÜ-le.  

Samuti suur tänu lisarahastuse kogumise eest 12. mail toimunud heategevuslikku kohvikusse küpsetajatele, panustajatele, läbiviijatele ning annetajatele!

Aitäh Kuressaare Noortejaamale, et lubasite kasutada rannanoorteka ruume ja inventari!

Projekti toetas rahaliselt Saaremaa vald  läbi 2022. aasta haridusvaldkonna projektide taotlusvooru.

Suur tänu kõigile projektis osalenud õpilastele ja õpetajatele!

Projekti kirjutaja ja eestvedaja huvijuht Piret Seema.