shadow

Selgusid koolisisese uuringu “Vanalinna kooli õpilaste toitumisharjumused” tulemused

Aprill on koolis TERVISEKUU ja Eestis tähistatakse aprillis juba mitmendat aastat SÜDAMEKUUD ning pööratakse rohkem tähelepanu tervisele ja liikumisele. Hea tervise juures mängib tähtsat rolli ka tervislik toitumine.

Juba eelmisel poolaastal tuli kooli tervisenõukogul mõte uurida Vanalinna kooli õpilaste toitumisalaseid harjumusi. Üldiselt on söögivahetundides söökla õpilastest tulvil ja süüakse isuga, kuid siiski  kohtab koolisööklas neid, kes pakutavat toitu väga valikuliselt söövad. Kahjuks on ka neid õpilasi, kes koolisööklasse igapäevaselt üldse ei tule ja tasuta koolilõuna söömata jätavad. Tervisenõukogu õpetajatest liikmetel tekkiski huvi, mida ja millal siis õpilased süüa armastavad?

Uuringu küsimused koostas õpetaja Ülle Keos. Kooli tervisenõukogu arutas küsimused läbi ning täiendas neid. Märtsis toimuski toitumisalane küsitlus 4.- 9. klasside õpilastele ja küsitluse kokkuvõtet saad lugeda siit: KVK õpilaste toitumisharjumused 2018

Suur tänu õpetaja Ülle Kreosile küsitluse koostamise, läbiviimise ja kokkuvõtte koostamise eest!