shadow

Teadusbuss Vanalinna koolis

Kolmapäeval 14. detsembril toimus Vanalinna koolis Teadusteatri etteaste 9. klassidele. Seda viisid läbi Tartu Ülikooli Keemia, füüsika ja materjaliteaduse teaduskonna tudengid.

Huvitavad katsed ja vahetu suhtlemine õpilastega oli huvitav ja põnev. Meie õpilased said kiita keemiaalaste teadmiste poolest, sest oskasid kaasa rääkida nii mõnegi põneva katse osas. Ära märgiti keemiaõpetaja M. Variku tulemuslik töö.

Täname Teadusteatri Saaremaale toojat Oesel Studiumi tegevjuhti M. Meiust ja Tartu Ülikooli tudengeid!

Info edastas õppealajuhataja Anne Pruul