shadow

Uus digiklaver ja kontsert „Õpilastelt õpilastele“

klaver5. aprillil toimus meie koolis uut digiklaverit tutvustav kontsert „Õpilastelt õpilastele“. Kontserdil osalesid I kooliastme õpilased.

Uuest klaverist olime pikalt unistanud, kuid selleks oli vaja raha koguda. Kooli eelarvesse see ei tahtnud kuidagi mahtuda. Uuendamist vajab koolimööbel ja täiendada on vaja õppevahendeid sh infotehnoloogia seadmed.

Otsustasime hakata klaveri jaoks ise raha koguma. Raha kogusime annetuste abil ja õnneloose korraldades. Saadud  tulu läks klaveri ostufondi. Esimese seemne sellesse fondi saime 2016. aasta detsembris koolis korraldatud Luutsina laadal. Toimus õnneloos, kus loositavateks kaupadeks olid  nii õpilaste kui õpetajate poolt annetatud esemed, raamatud jm . Samas said laadal müüjad annetada ka osa oma müügitulust.

Kahe aasta jooksul sai erinevate ürituste kaudu heategevuslikult kogutud 782,50 eurot. Tänavu aasta alguses oli võimalus saada toetust valla huvitegevuse lisarahastamise kaudu ja küsisime raha ka klaveri ostuks. 12. märtsiks oli valla viiesaja eurone toetav otsus käes ning raha klaveri ostuks koos. Digiklaver oli meil eelnevalt välja valitud ja seetõttu  sai see ka koheselt ära tellitud. 29. märtsiks oli klaver kohal, samal päeval ka kokku pandud ja esimesed heliredelid ära proovitud.

Nüüd siis kontserdi juurde. Leidsime, et ostu on vaja  kooliperele ka vääriliselt presenteerida. Otsustasime, et korraldame esmaesitluse nooremale  kooliastmele oma kooli saalis ja suuremale ringile maikuus kevadkontserdil. Muusikaõpetaja Malle Veske leidis õpilased, kes olid valmis uuel klaveril mängides esinema ja pani kokku kontserdikava. Kontserdil esines kuus õpilast.

 Kontserdi avasõnadeks oli mul võimalus tänada annetajaid ja toetajaid. Esimese etteaste tegi õpetaja Malle koos 5. a klassi õpilase Hanno Kulliga. Malle laulis ja Hanno saatis teda klaveril. Edasi said kordamööda oma klaveripalad esitada Teele Õispuu (9.b), Darja Maria Medri (7.a), Marissa Kaarin Kaasik (5.b), Merlyn Tamm (4.b) ja Lisette Lemba (6.a). Kui Teele ja Marissa on iseõppijad, siis ülejäänud esinejad on Kuressaare Muusikakooli õpilased. Merlyn mängis klaverit koos õpetajaga ehk nemad esitasid klaveripalad neljakäeliselt. Lisette  mängis klavessiinilugusid. Õpetaja tutvustas tema abiga digiklaveri erinevaid võimalusi. Lisette mängis ühte lugu ja õpetaja varieeris selle loo jooksul erinevate tämbritega. See tõi saali elevust ja üllatunud nägusid. Kontserdi lõpetuseks mängis kaks lugu veel õpetaja Malle. Ta palus  hoida Meie Kullakest ja lubas digiklaverile ka „kleidi“ ehk katte muretseda, et tolm ja pahatahtlikud kasutajad pillile ligi ei pääseks.

Kontsert oli meeleolukas. Saal täitus kaunite kõlavate klaverihelidega, mida nüüd saame oma majas kuulata ka edaspidi.

Pildid kontsertist leiad kooli kodulehelt.

Tänan veelkord kõiki annetajaid ja toetajaid!

Tõnu Erin