shadow

VABARIIKLIK KUNSTIOLÜMPIAADI LÕPPVOOR

Vabariikliku  kunstiolümpiaadi lõppvoorus osales 7. – 9. klassi arvestuses

34 osavõtjat. Nende seas ka meie kooli 8.b klassi õpilane  Siiri Kerno.

Olümpiaadi korraldab MTÜ Kunstihariduse Ühing ja see toimub igal aastal. Nii piirkonna- kui lõppvoor koosnevad kolmest osast:

teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine.

Siiri saavutas antud võistlusel 4. koha ning teda autasustati Kunstihariduse Ühingu preemiaga.

Palju õnne Siirile ning täname õpetaja Ene Pidmanni tema juhendamise eest!