shadow

Vanalinna õpilased esinesid Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas

Laupäeval, 17. detsembril esinesid Kuressaare Vanalinna Kooli õpilased Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas ehk SPIKis.  Tänu ja kiitus kõigile toredatele õpilastele, kes oma esinemisega üritusele tulnud inimestele rõõmu tegid!

Suur tänu lauljate juhendajale õpetaja Malle Veskele ja võimlejate juhendajale õpetaja Tiiu Haavikule!