shadow

Distantsõppe tehniline valmidus.

Kasutame täna uut distantsõppe vormi ja selleks tuleb meile appi tänapäeva tehnoloogia ehk arvutid ja internet. Minnes üle uuele õppekorraldusele, tuleb luua kõigile osapooltele ka vastavad tingimused ja varustada vajalike töövahenditega. Me ei saa eeldada, et need võimalused on kõigil olemas ja seetõttu uurisime tänu klassijuhatajatele välja, milline on olukord kodudes. Kas kõik õpilased saavad uues olukorras õppetöös osaleda, kas kõigil on vajalikud tingimused olemas või loodud. Selgus, et ei ole. Mõnes kodus ei olnud arvutit ega ka internetiühendust.

Juba kriisiaja alguses mõeldi ka sellele ja hakati abi otsima ning kohe leidus ka abipakkujaid. Oli neid, kes pakkus arvuteid laenuks ja ka neid, kes pakkusid arvuteid lastele (peredele) päriseks.

Õnneks on meie kooli õpilaste valmidus distantsõppeks olnud hea ja vaid mõnes üksikus peres oli abi vaja. Meile tuli appi oma kooli 3. lennu vilistlane Priit Hansen, kes jagas viiele perele päriseks üle kontrollitud ja tuunitud kasutatud arvutid. Omalt poolt lisasime klaviatuuri, hiire ja monitori. Suur tänu sulle Priit!

Kooliperele ja eriti põhikooli lõpuklassi õpilastele tuletan meelde, et õppetöös tuleb igal koolipäeval osaleda täie tõsidusega. Koolipäev on ikka päeva ennelõunasel ajal, sest siis on vaim virge ja õppimine sujub tulemuslikult, õpetajad jagavad ülesandeid ning selgitusi ikka kooliajal.

Jõudu ja tahtmist olla arukas ning olge terved!

Sotsiaalpedagoogi pöördumine.

Head lapsevanemad ja õpilased!
Kui keegi vajab nõustamist ajal, kui teie lapsed õpivad kodus või õpilased ise, kel iseseisval õppimisel tekivad motivatsiooniprobleemid, võib endiselt ühendust võtta sotsiaalpedagoogiga.
Kuna hetkel ei ole võimalik nõustamist teostada kokku saades, siis võib kirjutada marika.roots@saare.ee või helistada E-R kell 10.00-16.00 telefonile 53304598.

Marika Roots
KVK sotsiaalpedagoog

Direktori pöördumine

Seoses Saaremaa Vallavalitsuse otsusega on koolimaja koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks suletud 16.märtsist kuni 01. maini.
Õppetöö korraldatakse mittestatsionaarselt, täpsemaid juhiseid ja võimalusi õppetöö jätkamiseks edastavad aine- ja klassiõpetajad e-kooli kaudu.

Head õpilased!

Kuna oleme alates eilsest (12.03.2020) koolitöö korraldamisel uues olukorras, siis tuletan teile meelde, et koolitöö jätkub uutes tingimustes ja meil ei ole mitte koolivaheaeg.
Seega tegeleme igal koolipäeval õppetööga!
Jälgime e-koolis jagatavat infot ja täidame õpetajate poolt jagatud ülesandeid täies mahus!
Kui tekkib arusaamatusi või raskusi ülesandest arusaamisega, siis võtke õpetajaga ühendust ja paluge abi. Ärge andke kergelt alla ja ärge jätke töid tegemata!

Head lapsevanemad!

Palun jälgige oma laste tervislikku olukorda ja teavitage koheselt klassijuhatajat lapse haigestumisest.
Toetage oma lapse kodust õppimist ja jälgige, et ta ikka piisavalt panustaks iseseisvasse õppetöösse!
Olge terved ja jääge terveks!

Palume kõigil õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Samuti palume mitte osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Lugupidamisega Tõnu Erin
Kuressaare Vanalinna Kooli direktor

———————————————

Koroonaviiruse COVID-19 kohta on info kohta leitav terviseameti kodulehelt  –https://www.terviseamet.ee/

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised