shadow

Direktori teadaanne- hajutatud õppe lõpetamine

Hea koolipere.

Kuna kuri viirus ei ole Saaremaal võimust võtnud ja ka kogu Eestis on haigestumus juhtude arv 100 tuhande elaniku kohta languses, siis muudame veidi ka oma töökorraldust koolis tavapärasemaks. Peale koolivaheaega, alates 26. oktoobrist ei jätka me enam hajutatud õppekorraldusega. Mis tähendab et kõik õpilased saavad iga päev osaleda harjumuspärases kontaktõppes koolis oma klassis koos õpetajaga.

See ei tähenda aga seda, et peaksime loobuma valvsusest ja enese hügieeninõuetest (kätepesust ja desinfitseerimisest), distantsi hoidmisest ja liigsetest kontaktidest. Vältida tuleb ikka rahvarohkeid kogunemisi ja reisimist riskipiirkondadesse. Jätkuvalt püsime haigena kodus!

Olge ja püsige terved!

Lugupidamisega
Tõnu Erin  
Direktor