shadow

eTwinningu projekt „Let’s interact by making maps“ on lõpetatud!

2019/20 õppeaastal osalesid meie kooli 7. a klassi õpilased rahvusvahelises eTwinningu projektis „Let’s interact by making maps“. Projekti alustas 20 kooli erinevatest Euroopa riikidest, aga kuna projekti käigus tuli igakuiselt teha üks või ka suisa 5 erinevat kaarti ja selle jaoks infot otsida, siis õppeaasta lõpuks oli järgi jäänud 13 kooli, 279 õpilast ja 18 õpetajat.

Projekt algas sügisel enda tutvustamisest projektipartneritele. Selleks koostasid meie õpilased enda ja oma kooli tutvustamiseks video. Teiste koolide tutvustused olid samuti videotena, osad tutvustasid ennast ka Padletis.  

Järgmisena toimus projekti logode konkurss. Iga riigi õpilased joonistasid logod, millest valiti välja 3 parimat. Meie kooli parimaks logoks hääletati Karoli Harjuse joonistatud logo. Iga riigi parimad omakorda osalesid rahvusvahelisel logode konkursil. Selle võitis Hispaania õpilase töö.

Esimene koostöös loodud kaart oli üldgeograafiline kaart, kus Google Mapsi aluskaardile lisasid iga riigi õpilased oma riigi tasandikud, kõrgustikud ja mäestikud, samuti suuremad saared, mered, jõed ja järved.

Järgmisena oli vaja otsida infot koguni viie erineva teema kohta – kliima, temperatuuri, sademete, taimestiku ja loomastiku kaardi jaoks. Need kaardid on tehtud Thinglinkis ja andmed kaardile on lisatud riigiti väga erinevalt. On videoid, Padletil infot jm.

Jaanuaris oli vaja tutvustada projektipartneritele oma keelt ja kultuuri ning see Thinglinki kaartidele lisada. Meie õpilased tegid eesti keele kõla tutvustamiseks video, eriti suure panuse selle video valmimisse andsid Hanno Kull, Loona-Maria Blank ja Eveli Lätt. Eesti kultuuri kohta tegid meie õpilased koostöös esitluse, kuhu igaüks lisas huvitavat infot.

Veebruaris koostasime jälle kaarte Google Mapsis – esimesele said õpilaste poolt kantud linnad, sadamad ja lennujaamad ning info ja pildid nende kohta, teisele kaardile andmed rahvastiku kohta.

Märtsikuu kaart oli majanduskaart, kuhu said sisestatud tähtsamad tööstusettevõtted ning info põllumajandusharude kohta, samuti suurimad reostusallikad.

Aprillis koostasime ühistööna vaatamisväärsuste kaardi, selle töö käigus õppisid õpilased ka ise leppemärke looma ja neid kaardile lisama. See oli ka õpilaste lemmiktegevus selles projektis!

Tähelepanuväärne on, et meie õpilased olid ka kodusõppimise ajal väga tublid ja said kaartide koostamise ja neile andmete lisamisega väga hästi hakkama! Saime selle eest kiita ka projektipartneritelt!

Esmaspäeval, 18. mail toimus õpetajate veebikohtumine Google Meetis, kus arutasime projekti lõpetamist ja õpilastega kohtumist. Kolmapäeval, 20. mail toimus Zoomis kohtumine Kreeka ja Poola õpilastega ning õpetajatega, kus Poola õpetaja rääkis erinevatest kaartidest, Karoli, Loona-Maria ja Eveli tutvustasid teistele Eesti kultuuri, Kreeka õpilane rääkis meile Kreeka kultuurist. Kahjuks ei osalenud teiste riikide õpilased ja õpetajad kohtumisel, põhjuseks toodi näiteks, et koolides on keelatud Zoomi kasutamine!

Koostasin ka tagasisideküsimustiku õpilastele, vastustest selgus, et neile meeldis projektis osaleda, nad õppisid kaarte koostama, said uusi teadmisi teistest Euroopa riikidest. Enamus õpilasi on valmis ka uuesti eTwinningu projektis osalema.

Projekti käiku saab näha: https://twinspace.etwinning.net/92763/pages/page/674799

Projekti tulemused asuvad veebilehel: https://sites.google.com/view/interactive-maps/1

KIITUS KÕIGILE 7. A KLASSI ÕPILASTELE! TEIEGA OLI RÕÕM KOOSTÖÖD TEHA! Ka õpetaja õppis palju!

Info edastas juhendaja ja õpetaja Ülle Kreos.