shadow

Raian Õunaid 2.a klassist sai TÜ teaduskoolilt I järgu diplomi!

Aprillis toimus TÜ teaduskooli  veebipõhine matemaatikavõistlus „Jänku-Juta“. Võistlus toimus  kolmes voorus ning igas voorus tuli lahendada 5 ülesannet.

2.a klassi õpilane Raian Õunaid võttis osa kõigist kolmest voorust ning sai I järgu diplomi!

Kiitus ja õnnesoovid Raianile!

Info edastas õpetaja Girta Tang.