shadow

Õppetöö korraldus märtsis

Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 1. märtsist kehtivad üldharidusele uued piirangud.

  • Kooli on oodatud vaid 1.- 4. klassi õpilased, kes on seejuures ka terved! Kui oled haige, siis jää koju!
  • 5.- 9. klassi õpilastele toimub distantsõpe vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele.
  • 5.- 9 kl õpilased võivad koolis viibida ainult erijuhtudel, kui nad
    • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
    • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
    • sooritavad praktilist õpet, teste või osalevad olümpiaadidel.
  • Vajadusest õpilane kooli kutsuda, teatab õpetaja lapsevanemale.

Jälgige õpetajate ja klassijuhatajate juhiseid eKoolis!

Kui peaksite koolimajja tulema, siis alates 12. eluaastast tuleb kõigil õpilastel ja töötajatel kanda kooli ruumides maski ning järgida ja täita kõiki isiklikke hügieeninõudeid!

Distantsõppega  seotud dokumendid on leitavad kooli kodulehelt kooli korralduslike dokumentide alt.

Päevakava distantsõppe ajal:

https://vanalinna.edu.ee/wp-content/uploads/2020/12/Distantsope_paevakava.pdf

 

Olge ja püsige terved!

Tõnu Erin
direktor