shadow

VAHEKOKKUVÕTE OLÜMPIAADIDEST

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi  piirkonnavoor

05.02.2021

Osalejad: Lele Marleen Suurhaans (9.a)

                  Airi Saar (9.a)

Juhendaja õp. Ainar Õunpuu

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

09.02.2021

Osalejad: 8. Klass

6. k. – Kätri Kruusement (8.b)

7. k. – Karoli Harjus (8.a)

                9. klass

4.k. – Airi Saar (9.a) (kutsutud vabariiklikku vooru)

Juhendaja õp. Ü. Kreos

Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor

05.03.2021

Osaleja  1. k. Merit Vinkel (9.b)

Juhendaja õp. A. Noot

Täname osalejaid ja juhendajaid õpetajaid kooli eduka esindamise eest!