shadow

Uued piirangud alates 11. märtsist

Hea koolipere!

Alates neljapäevast, 11. märtsist kehtivad üldharidusele uued rangemad piirangud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub kõigile õpilastele distantsõpe.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades, tohib koolis erandkorras viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.
Vajadusel teeb vastava otsuse aineõpetaja koostöös lapsevanemaga ning tema nõusolekul.
Siseruumides tuleb alates 12. eluaastast kanda maski ning järgida hügieeninõuete täitmist.

Piirangud kehtivad kuni uute korraldusteni.

Jälgige õpetajate ja klassijuhatajate juhiseid eKoolis.

Distantsõppega  seotud dokumendid on leitavad kooli kodulehelt kooli korralduslike dokumentide alt.

Päevakava distantsõppe ajal:

https://vanalinna.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Paevakava-ja-oppekorraldus.-Distantsope.pdf

 Tutvuge kindlasti ka päevakava lõpus olevale õpilaste videotunnis osalemise reeglitega!

 

Olge ja püsige terved!

Tõnu Erin
direktor