shadow

Fotokonkurss MUNA 2021

Tere hea õpilane, õpetaja, lapsevanem ja kooli töötaja!

Tulemas on kevadpühad.

Kutsume sind osalema meie fotokonkursil MUNA 2021. 

Oma fotod värvitud pühademunadest või kevadkompositsioonist saada              5. aprilliks opilasesindus@vanalinna.edu.ee

Jälgi ka Kuressaare Vanalinna Kooli õpilasesinduse Facebooki lehte. Alates 6.-12. aprillini saad seal oma lemmikutele lisada “like”.

Parimad fotod saadame edasi maakondlikule konkursile KEVADMUNA 2021.

Ilusat saabuvat pühadeaega!

KVK kevadsammud I 29.03 – 04.04

Tere hea koolipere!

Saabunud on kena kevad ning oma vaimu ja füüsise turgutamiseks hakkame taas koos samme koguma. Kasuta sammude kogumiseks nutikella, aktiivsusmonitori või telefoni. Eeldame, et sammude lugemisel oled aus ja paned kirja reaalselt kogutud sammud. Liigu üksi või perega ning järgi hetkel kehtivat 2+2 reeglit.

 I vooru sammude sisestamine on lõppenud. Kevadsammud II voor 12.-16. aprill.

Välja selgitatakse parimad klassid ja individuaalselt aktiivsemad liikujad!

Liikumine on tervise ja hea enesetunde alus!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi bioloogia-geograafia õpetaja leidmiseks

Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

Oled teretulnud meie kooli, kui
• oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,
• oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.

Kool pakub
• meeldivat töökeskkonda,
• toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,
• võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.

Tööle asumise aeg on 23. augustist 2021.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 10.05.2021
digiallkirjastatult aadressil direktor@vanalinna.edu.ee

Uued piirangud alates 11. märtsist

Hea koolipere!

Alates neljapäevast, 11. märtsist kehtivad üldharidusele uued rangemad piirangud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub kõigile õpilastele distantsõpe.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades, tohib koolis erandkorras viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.
Vajadusel teeb vastava otsuse aineõpetaja koostöös lapsevanemaga ning tema nõusolekul.
Siseruumides tuleb alates 12. eluaastast kanda maski ning järgida hügieeninõuete täitmist.

Piirangud kehtivad kuni uute korraldusteni.

Jälgige õpetajate ja klassijuhatajate juhiseid eKoolis.

Distantsõppega  seotud dokumendid on leitavad kooli kodulehelt kooli korralduslike dokumentide alt.

Päevakava distantsõppe ajal:

https://vanalinna.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Paevakava-ja-oppekorraldus.-Distantsope.pdf

 Tutvuge kindlasti ka päevakava lõpus olevale õpilaste videotunnis osalemise reeglitega!

 

Olge ja püsige terved!

Tõnu Erin
direktor