shadow

Õpilasesinduse fotokonkurss SÜGISE VÄRVID

Hei, hei! KVK õpilasesindus kuulutab välja fotokonkursi “Sügise värvid”! 

Alates tänasest 1. oktoobrist kuni 30. oktoobrini toimub õpilasesinduse eestvõttel fotokonkurss “Sügise värvid”. Tutvu konkursil osalemise tingimustega siin: 

  • Tööde esitamine toimub ajavahemikus 01.10.2021 kuni 30.10.2021
  • Iga osaleja saab konkursile esitada kuni 3 pilti.
  • Oleks hea, kui pilti ei oleks varem avaldatud.
  • Pildid peaksid olema .jpg või .jpeg  
  • Osaleja kinnitab, et on konkursile saadetud piltide autor.
  • Saadetud fotode juurde palume kirjutada ka osaleja ees- ja perekonnanimi ning klass.

Pildid palume saata õpilasesinduse e-posti aadressile: opilasesindus@vanalinna.edu.ee 

Fotod avaldatakse Kuressaare Vanalinna Kooli Õpilasesinduse Facebooki lehel, kus kõik soovijad saavad hääletada enda lemmikute fotode poolt. Lisaks valivad ka õpilasesinduse liikmed välja oma lemmikud. 

Kõige rohkem hääli saanud fotode autoritele on ka auhinnad! 

Hindamine toimub neljas vanuseastmes: 

  • I vanuseaste (1.-3. klass)
  • II vanuseaste (4.-6 klass)
  • III vanuseaste (7.-9 klass)
  • IV vanuseaste (lapsevanemad ja kooli personal)