shadow

Avalik vabandus

Palun avalikult vabandust kogu koolipere ja eriti emakeele õpetaja, Erina Küüra ees.

Põhikooli lõpuaktusel avaldasin oma kõnes ekslikult valeinformatsiooni eksami tulemuste kohta ja solvasin sellega emakeele õpetajat ning kahjustasin kooli mainet. Nimetasin ekslikult emakeele keskmiseks tulemuseks 59%, mis tegelikult oli 78,7%. Võrdlesin oma kõnes ema- ja võõrkeele eksamite keskmiseid tulemusi, märkides inglise keele kõrgemat tulemust ja avaldasin arvamust, et meie õpilased oskavad inglise keelt paremini oma emakeelest. Meie kooli emakeele õpetamise tase on tõesti hea, olles üle vabariigi keskmise taseme! Nõustun õpetajaga, et eksamid ei ole omavahel võrreldavad. Austan ja pean siiralt lugu õpetaja Erina Küürast.

Mõistan õpetaja nördimust. Tunnen juhtunu pärast piinlikust ja palun südamest vabandust!

Lugupidamisega Tõnu Erin