shadow

Vanalinna õpilased esinesid Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas

Laupäeval, 17. detsembril esinesid Kuressaare Vanalinna Kooli õpilased Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas ehk SPIKis.  Tänu ja kiitus kõigile toredatele õpilastele, kes oma esinemisega üritusele tulnud inimestele rõõmu tegid!

Suur tänu lauljate juhendajale õpetaja Malle Veskele ja võimlejate juhendajale õpetaja Tiiu Haavikule! 

 

Jõulukontsert “Sa tulid koju”

Neljapäeval, 17. detsembril laulsid koos toredal jõulukontserdil “Sa tulid koju” Vanalinna kooli mudilaskoor Roheritsikad ja segakoor Helin. Aitäh armas publik, et meid kuulama tulite!
Suur tänu kooride dirigent Anneli Tarkmeel, kontsertmeister Katre Roolaht, kava juht ja vahetekstide esitaja Tiiu Villsaar, kahun trummil Tenno Lauri, solist Carley Jo Goggins!
Suur tänu Kuressaare muusikakool.
Toredaid saabuvaid pühi!
Rohkem fotosid näed meie kooli facebooki lehel https://www.facebook.com/kuressaarevanalinnakool

Teadusbuss Vanalinna koolis

Kolmapäeval 14. detsembril toimus Vanalinna koolis Teadusteatri etteaste 9. klassidele. Seda viisid läbi Tartu Ülikooli Keemia, füüsika ja materjaliteaduse teaduskonna tudengid.

Huvitavad katsed ja vahetu suhtlemine õpilastega oli huvitav ja põnev. Meie õpilased said kiita keemiaalaste teadmiste poolest, sest oskasid kaasa rääkida nii mõnegi põneva katse osas. Ära märgiti keemiaõpetaja M. Variku tulemuslik töö.

Täname Teadusteatri Saaremaale toojat Oesel Studiumi tegevjuhti M. Meiust ja Tartu Ülikooli tudengeid!

Info edastas õppealajuhataja Anne Pruul

Maakonna inglise keele olümpiaad

  10. detsembril osales maakonna 6. – 9. klasside inglise keele olümpiaadil  14 Vanalinna kooli õpilast.

6. klass

Osalejad: 3. koht – Agnes Metsmaa (6.a), õp. T. Tõnus

               6. kohtHugo Vaba  (6.a), õp. T. Tõnus

6. klasse esindasid veel Elis Carolin Jööts ja Kene Pärje 6.b klassist, õp. V. Priske

7. klass

Osalejad:13. koht – Kevin Truu (7.a), õp. T. Tõnus

               14. -15. koht – Kertu Pärs (7.a), õp. T. Tõnus

7. klasse esindasid veel Marten Eerik Lipu (7.a), õp. T. Tõnus,

Roxanna Melissa Nelis (7.b), õp. T. Käiro, Loore Nuut (7.b), õp. V. Priske

8. klass

Osalejad: 5. – 6. koht  – Mari-Ann Lipu (8.b), õp. K. Ansel

8. klasse esindasid veel Sten Markus Pihlas (8.a) õp. T. Tõnus, 

Alicia Peegel (8.b), õp. K. Ansel, Liisbeth Kalm (8.b), õp. V. Priske

9. klass  –  9. klasse esindasid Rebecca Lilian Nelis ja Mia Marell Remmelg 9.a klassist, õp. T. Tõnus

Täname kõiki osalenud õpilasi ja juhendajaid õpetajaid.